For medlemmer

Publiceret 06.06 2023

Aktiv skovdrift er godt for både klima og biodiversitet

Leder af adm. direktør Torben Friis Lange

Vi er i færd med at fælde al skov i Danmark. Og selv den mindste kvist støvsuges op og laves til flis, mens alt andet liv i skoven dør.

Det er nogenlunde den forestilling, som mange danskere sidder med, når man taler om aktiv skovdrift. Det viser en stor Norstatundersøgelse fra sidste år, hvor et repræsentativt udsnit af befolkningen er blevet spurgt. Heldigvis er sandheden den total modsatte i Danmark.

Skoven vokser, mængden af dødt ved stiger, og der er stort fokus på biodiversitet – både i eksisterende skove og de nye skovrejsninger. Det er resultatet af en aktiv skovdrift i Danmark, men manglende viden og misforståelser kan desværre nogle gange være medvirkende til, at der drages forhastede konklusioner og kan dermed virke som en stopklods for den nødvendige udvikling af de danske skove.

Derfor har Hedeselskabet også taget initiativ til en oplysningskampagne, der skal…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.