For medlemmer

Publiceret 06.06 2023

Randers gør noget ved krisen under bølgerne

Foto: Christian Agerskov Munk

Tekst: Christian Agerskov Munk

Selvom de danske kystnære havområder er i dårlig forfatning, bliver havet ofte overset, når vi taler om biodiversitetskrisen. Randers Kommune vil have livet tilbage i sin fjord og har derfor fået HedeDanmark til at anlægge fire store stenrev, som livet igen skal brede sig fra.

Der er grønt, og alt emmer af forår ved Udbyhøj Lystbådehavn, der ligger ved mundingen af Randers Fjord. Dyre- og planteliv myldrer frem overalt i området omkring den idylliske lille halvmåneformede havn. Men man skal ikke mange skridt ud i fjordvandet, før billedet ændrer sig.

Randers Fjord er nemlig – ligesom mange andre danske kystnære vande – plaget af mangel på liv under overfladen. Biolog ved Natur og Miljø i Randers Kommune, Anne Margrethe Wegeberg, fik selv syn for, hvor slemt det står til, da hun for år tilbage var ude at ro en tur på fjorden.

En undervandsørken
- Da jeg selv tog en sejltur i kajak ud på fjorden første gang, var jeg fuldstændig overrasket over, hvor dårligt det egentligt stod til. Fjordbunden var fuldstændig…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.