For medlemmer

Publiceret 06.06 2023

Hedeselskabet støtter: Nye metoder skal hindre spredning af PFAS

Foto: Privat

Hvorvidt det er muligt at rense PFAS ud af slam og jord, er i fuld gang med at blive undersøgt. Hedeselskabet har støttet det vigtige projekt med 150.000 kroner, og resultaterne er tiltænkt at gavne hele samfundet.

PFAS står højt på den politiske dagsorden og bliver efterhånden omtalt på daglig basis. De fire bogstaver er en fællesbetegnelse for en række syntetiske flourstoffer, der er skadelige for både mennesker og miljøet.

Stofferne findes i alt fra fødevareemballage til imprægnering af tekstiler, og koncentrationen kan både måles i blodet og i modermælken.

PFAS er meget giftig og betragtes som et uendeligt kemikalie i naturen, fordi det nedbrydes meget langsomt. Derfor har Hedeselskabet valgt at støtte et projekt, som arbejder på at fjerne PFAS fra slam. Projektejer er K/S OilRem, mens Techrem ApS leder og koordinerer aktiviteterne. Der er to overordnede formål:

Det ene er at undersøge mulighederne for at benytte en hydrodynamisk metode til at rense PFAS ud af slam, så slammet fortsat kan køres ud på marken, samtidig med at jorden overholder jordkvalitetskriterierne…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.