Publiceret 06.06 2023

Syn for sagen - med HedeDanmark på job

Året rundt bliver der arbejdet med alverdens projekter i og med naturen – og medarbejderne er også flittige fotografer, når de bevæger sig rundt i landet.

Denne gang kommer vi forbi Roskilde, Frederikssund, Rungsted/Vedbæk, Egekærslund ved Odense, Mørkøv og Tyrstrup. STED: Roskilde
OPGAVE: Træfældning for Banedanmark tæt på både vej- og togbane. Træerne udgjorde en fare for vej- og togtrafikken samt fundamentet på den gamle jernbanebro, Røde Port, fra 1936. Rødderne fra træerne kan ødelægge betonen
FOTOGRAF: Christina Rosenvinge Jensen, arborist
PÅ BILLEDET: Agnar Strunk

STED: Frederikssund
OPGAVE: Udlægning af grus på grusstier. Stierne rives først med et slæbenet, hvorefter et nyt lag grus bliver lagt ud. Til sidst bliver det trumlet
FOTOGRAF: Emil Klinke Jæger, driftsassistent

STED: Mørkøv
OPGAVE: Et tidligere produktionsareal konverteres til naturareal, hvor hovedformålet er at skabe biodiversitet. En lang række tiltag er iværksat: tynding af nåleskov, etablering af skovlysninger, underplantning med hjemmehørende træer og buske, veteranisering af enkelttræer, udvidelse af vandspejl, etablering af kvas- og stenbunker osv. De første vandsalamandere er flyttet ind i området
FOTOGRAF: Malthe Kræsten Pedersen, projektlederassistent

STED: Egekærslund, Odense
OPGAVE: Med de første forårstegn blev det endelig muligt at komme ud på markerne og sprede spildevandsslam, som også kaldes biogødning. Produktet bidrager positivt til genanvendelse af specielt fosfor. Biogødningen kan anvendes som gødning under kontrollerede forhold med skrappe krav
FOTOGRAF: Majbrith Christensen, projektleder

STED: Rungsted/Vedbæk
OPGAVE: Knusning af bevoksning langs jernbanen mellem Rungsted og Vedbæk med en Menzi Muck. Bevoksningen bestod stort set af lange tynde træer (elm og ahorn), som udgjorde en risiko for jernbanen, da de vælter eller knækker let i blæst. Værdifulde træer som to flotte ege og mirabel blev bevaret
FOTOGRAF: Agnar Strunk, skovarbejder og ansvarlig for jernbanesikkerhed

STED: Tyrstrup
OPGAVE: Renoveringsprojekt ved andelsboligforening, herunder fællesarealer, miljøstationer, nye terrasser og komposithegn. Bl.a. omlæggelse af ca. 400 m2 fliseareal, plantning af ca. 2.000 hækplanter i bøg og lægning af 1.500 betonfliser
FOTOGRAF: Hugo Kold Søndergaard, driftsleder