For medlemmer

Publiceret 01.02 2017

Skovskolen – det er en livsstil

Reportage

”Heeejjjj”. En flok SLING'er – daglig tale for skov- og landskabsingeniørstuderende – hilser med et stort smil.

De er tilbage på Skovskolen for en dag for at præsentere deres praktikophold for de andre på årgangen og nogle af de studerende, der skal ud i praktik næste gang. De har hver en planche under armen med forskellige overskrifter som for eksempel mål for praktikken, erfaringer og opgaver. Senere er der en slags speed-dating mellem praktikværter og de nye studerende, hvor der er mulighed for at se hinanden an, der er bogreception og middag om aftenen. Jo, stemningen på Skovskolen er noget lidt ud over det sædvanlige sådan en råkold tirsdag i Nødebo, Nordsjælland.

Skovskolen er en del af Institut for Geo-videnskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og dækker over lokaliteter i Nøde bo, der er den største afdeling, og El-drupgård på Djursland. Her er både uddannelser, efteruddannelser og AMU-kurser inden for skov, park, landskab, friluftsliv mm. Den ligger her midt i skov og ved vand – lidt som en stor lejrskole, sådan på den faglige, fede måde. Der er ingen tvivl om, at både ansatte og studerende er bundet sammen af visioner for skovbrug og udvikling af grønne…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.