For medlemmer

Publiceret 01.02 2017

Skovfoged - et job lidt ud over det sædvanlige

Foto: Inge Spliid Bech

Tekst: Inge Spliid Bech

Ole Thygesen fra HedeDanmark er i gang med at overdrage sin stilling som skov foged efter 35 års tro tjeneste i et job, der er lidt ud over det sædvanlige.

For Ole Thygesen er jobbet som skovfoged ikke bare et arbejde, og de mennesker han planlægger, planter og plejer skov for er gennem årene blevet mere end kunder – arbejdet har også medført venskaber. Selvom han altid har sat en ære i at passe og pleje skovene, så kommer 'det med mennesker' i første række.

”Det handler om relationerne, om at lytte og forstå, hvad en skovejer mener, når han fortæller om sine planer, og så handler det om at anskue skoven som din egen. Forestille dig, hvad du ville gøre med den, og så rådgive ud fra det. Derudover er der kontakten med andre brugere af skovene, entreprenører og så videre, som du også skal have en god relation til. Jeg tror egentlig ikke, det er noget, jeg har været bevidst om, men det er altid sådan, jeg har gjort,” fortæller Ole Thygesen.

Han sidder i sit køkken, hvorfra han kan skue ud over Storåen, som løber til Holstebro, en udsigt han nyder hver dag sammen med gåturene i sin egen skov. Foran sig har han sit gamle rapporthæfte fra dengang han var førsteårs-skovfogedelev i '75. Det er tætskrevne sider med sirlig…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.