For medlemmer

Publiceret 01.02 2017

Det perfekte makkerskab

Leder

Skoven. Det er noget rigtig mange danskere har en holdning til og endnu flere en relation til. For nogle mennesker betyder skoven alt, og for andre er det blot scenen for en søndagstur. Én ting er sikkert – uden skoven ville mennesket have vanskelige levevilkår. Den har altid givet og giver os stadig i dag læ, tømmer, varme, mad og luft. For bare at nævne nogle ting.

Hedeselskabet har et særligt nært forhold til skoven. Det var én af Dalgas' mærke- og hjertesager – at plante.

”Vi har en tyran fra vesten, det er stormen, det er blæsten. Kun et råd mod den vi fandt: Plant!”

Det sagde skovrideren C.F. Jensen, og sådan indledes Hedeselskabets jubilæums-film fra 2016, der blandt andet fortæller, hvordan plantning af læhegn og plantager var essentiel for dyrkning af afgrøder.

Også i dag er skoven afgørende for Hedeselskabet. Både for vores selvforståelse og kultur, men i høj grad også for vores forretning. For skoven er stadig en meget stor del af det daglige arbejde. Både når vi forvalter og drifter skoven, fælder den til brug for tømmer og flis, og når vi gentilplanter og rejser nye skove, eller anvender skoven til jagt og andre fritidsbeskæftigelser. For skoven er i dag langt mere end blot skøn natur og skovarbejde. Mountainbike, løb og ridning er bare nogle af de mange aktiviteter, som i disse år også præger skovene. Og hvis det sker på den rette måde og de rette steder, er det med til at give nyt liv til skovene…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.