For medlemmer

Publiceret 01.02 2017

Hjælp til herregård

Hedeselskabet støtter

På Djursland – der lidt til højre for Randers ligger Gammel Estrup, som tilbage i 1300-tallet blev bygget som et forsvarsværk. Den lå strategisk godt placeret i sumpet og svært fremkommeligt terræn, hvilket giver udfordringer i dag. Herregården er omgivet af to voldgrave, som er ved at være fyldt op af blade, siv, græs og grene.

Voldgravene blev senest renset i 1960'erne, men først i 2017 er et storstilet genopretningsprojekt igangsat, med støtte fra Hedeselskabet, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal og William O. Berntsens Fond.

”Det har stået højt på min ønskeliste i mange år at få renset voldgrave, søer og damme. Herregårdens placering gør, at der tilføres store mængder dødt organisk materiale. Det danner grobund for alge- og plantevækst, derved øges ophobningen, bunden bliver hastigt voksende, og vandstanden bliver markant lavere. En stor del af herregården er funderet på pæle, så hvis vandstanden falder, risikerer vi, at bygningen 'sætter sig' og på sigt synker. I det sydvestre hjørne af indre voldgrav har vi netop målt en rekordlav vandstand på 15-20 cm, så hjælpen kommer i sidste øjeblik,” fortæller museumsdirektør Britta Andersen.

Gammel Estrup besøges hvert år af knap 100.000 turister, og derudover benyttes området flittigt af lokale som et rekreativt område til løbe-, gå-, cykel- eller kanoture. Et smukt vandmiljø er en vigtig del af disse…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.