For medlemmer

Publiceret 01.02 2017

Effektiv og bæredygtig ejendomsdrift

Hedeselskabet støtter

Hedeselskabet har støttet Slagelse Boligselskabs projekt om udviklingen af en mere bæredygtig og effektiv drift. Pilotprojektet i Slagelse skal demonstrere, hvordan boligselskaber i fremtiden kan effektivisere sektoren gennem den nyeste teknologi til arealregistrering – over jorden.

Med udvikling af værktøjet 'droneopmåling af almene boligafdelinger' får branchen optimeret mulighederne og dermed sikre en økonomisk stabilitet for boligselskaberne og beboerne.

Da Hedeselskabet blev stiftet for 150 års siden foregik opmålingen af landet manuelt og fra landjorden. Sådan har det foregået næsten uændret lige siden, men nu er Hedeselskabet sammen med HedeDanmark med til at ændre denne tradition.

”Droner er en langt mere effektiv op-målingsmetode end den traditionelle opmåling fra land. Med dette projekt og med støtten fra Hedeselskabet vil vi være i stand til at tage et stort skridt imod en kraftig optimering af opmålings- og registreringsarbejdet i vores boligforening. En viden som også på sigt vil komme resten af branchen til gode,” siger Arne Juul, direktør for Slagelse Boligselskab.

Med udgangspunkt i opmålingspunkterne er det blevet muligt at få en fuldstændig registrering af alle udearealer og efterfølgende udarbejde målrettede driftsplaner på et gennemarbejdet analysegrundlag.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.