For medlemmer

Publiceret 01.02 2017

Effektiv og bæredygtig ejendomsdrift

Hedeselskabet støtter

Hedeselskabet har støttet Slagelse Boligselskabs projekt om udviklingen af en mere bæredygtig og effektiv drift. Pilotprojektet i Slagelse skal demonstrere, hvordan boligselskaber i fremtiden kan effektivisere sektoren gennem den nyeste teknologi til arealregistrering – over jorden.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem