For medlemmer

Publiceret 01.02 2017

Hedeselskabets Jubilæumslegat

Signe Marie Skov Vendike

Skov- og landskabsingeniørstuderende. Modtog legat på 25.000 kroner til et halvt års studie- og praktikophold i Vancouver, Canada. Ved hjemkomsten skal Signe indgå i et samarbejde med Hedeselskabet og HedeDanmark, hvor hun får mulighed for at formidle sin viden videre.

Jeg har valgt at læse til skov- og landskabsingeniør, fordi jeg holder af skov og natur. I naturen bliver man lille og ubetydelig, og man forstår at livet er fuld overraskelser. Der er så mange skønne indtryk, lugte, lyde og farver, og det er med til at gøre mig forundret og ydmyg. At jeg kan tage en uddannelse, hvor jeg kommer til at arbejde med noget, som gør mig glad og giver mening for mig, er jo enormt privilegeret.

Jeg har også valgt uddannelsen, fordi verden står i en presset situation. Vi har klimaforandringer og ressource knaphed, og det bekymrer mig. Ved at arbejde med skov og natur, håber jeg at give mit bidrag til en del af løsningen – både ved at beskytte den smukke natur og benytte en del af den til gode produkter.

Det er både spændende at arbejde med naturforvaltning, som jeg gjorde i min seneste praktik, og dyrkning af skoven, som jeg får mulighed for at dykke mere ned i nu. Træ er et fantastisk produkt, som kan så mange ting, men det er også kompliceret, fordi der er mange faktorer og interesser, der spiller ind. For mig er målet at få det til…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.