For medlemmer

Publiceret 01.02 2017

Hedeselskabets Jubilæumslegat

Signe Marie Skov Vendike

Skov- og landskabsingeniørstuderende. Modtog legat på 25.000 kroner til et halvt års studie- og praktikophold i Vancouver, Canada. Ved hjemkomsten skal Signe indgå i et samarbejde med Hedeselskabet og HedeDanmark, hvor hun får mulighed for at formidle sin viden videre.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem