For medlemmer

Publiceret 01.02 2017

Derfor er jeg skovejer

For et par år tilbage foretog Skov og Landskab, Københavns Universitet en undersøgelse blandt de danske skovejere om deres motiver for at eje skov. Den viste blandt andet, at skov ens landskabelige værdi og dyre- og planteliv er det, som langt de fleste ejere finder vigtigt. Mange værdsætter også muligheden for at rekreere sig i egen skov, for eksempel med skovarbejde eller jagt. Faktisk udnytter fire ud af fem ejere jagten i egen skov.

Indtjeningen fra produktion af juletræer og pyntegrønt er kun vigtigt for hver femte ejer, og fra træproduktion endda kun for hver tiende ejer. Et samfundsmæssigt ønske om at fremme natur værdier og landskabelige værdier ser ud til at harmonere med skovejernes egne værdier.

Vi har spurgt fem danske skovejere, hvad skoven betyder for dem – fire private og en kommune.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.