For medlemmer

Publiceret 01.02 2017

Derfor er jeg skovejer

For et par år tilbage foretog Skov og Landskab, Københavns Universitet en undersøgelse blandt de danske skovejere om deres motiver for at eje skov. Den viste blandt andet, at skov ens landskabelige værdi og dyre- og planteliv er det, som langt de fleste ejere finder vigtigt. Mange værdsætter også muligheden for at rekreere sig i egen skov, for eksempel med skovarbejde eller jagt. Faktisk udnytter fire ud af fem ejere jagten i egen skov.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem