For medlemmer

Publiceret 01.02 2017

De tre Læplantningsbølger

Læhegn er sammen med skove og plantager med til at pryde det danske, og især det jyske landskab. Hedeselskabet havde en stor indflydelse på, at arbejdet kom i gang, og siden da har læplantningen bevæget sig i tre bølger.

Der var fra begyndelsen en vis modstand mod læplantning, idet man mente at vindens svøbe var at ligestille med nattefrost, havgus og regnvejr, og noget man måtte lære at leve med. Det var en af E. M. Dalgas' fortjenester, at han fik denne opfattelse ændret, så man fik organiseret modstanden mod blæsten og dermed beskyttelse af afgrøderne på markerne og værn ved husene.

I begyndelsen var der også stor usikker om, hvordan det skulle gribes an, da erfaringerne fra etablering af plantagerne ikke nemt lod sig overføre, og læplantningen havde heller ikke samme nationale bevågenhed som plantagesagen. Plantagerne var jo også i høj grad støttet af velbjergede godsejere og københavnske grosserer. Læplantningen blev derimod en lokal sag, hvor landmænd dannede foreninger med det ene formål at plante læhegn. At organiserer sig sådan var noget specielt dansk.

Der blev efterhånden dannet plantningsforeninger overalt i Jylland, og Dalgas var også her den store igangsætter. Han rejste fra kro til kro og oprettede foreninger, ofte flere hver uge. Da der var flest…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.