For medlemmer

Publiceret 01.03 2016

Voxpop om bæredygtighed

Menneskets behov og adfærd spiller en vigtig rolle i innovative og bæredygtige løsninger. Uden det risikerer vi, at løsningerne fejler, fordi de ikke passer ind i vores liv og hverdag. Det mener i hvert fald Trine Plambech, Senior Green Urban Designer ved Alexandra Instituttet, som blandt andet arbejder med nye, teknologiunderstøttede løsninger.

Tech med mennesker

Når jeg siger bæredygtighed, hvad siger du så?
Vi står over for nye udfordringer, som blandt andet kommer af klimaændringer, urbanisering og ressourceknaphed. For at løse det, er der behov for at finde nye måder at gøre tingene på – løsninger, der både er gode på lang sigt og samtidig ikke går på kompromis med ’det gode liv’. Som it-institut arbejder vi tværfagligt og forskningsbaseret med at benytte teknologi til at udvikle bæredygtige løsninger. For os er en løsning først og fremmest bæredygtig, når den tager udgangspunkt i mennesket. Kun på denne måde sikrer vi, at de nye løsninger passer ind i det levede liv.

Hvilke tendenser oplever du?
Vi oplever tre primære tendenser. Smart cities – at gøre byerne smartere rummer potentialer for også at gøre dem mere bæredygtige. Byens data kan for eksempel give viden om, hvordan ressourcer bruges i byen, og om der kan spares eller optimeres. Man kan udvikle nye løsninger, der gør det nemmere og mere bæredygtigt at komme rundt i byen…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.