For medlemmer

Publiceret 01.03 2016

Fire projekter fra datterselskaberne

Solrødgård Klima- og Miljøpark

I Hillerød er de i gang med at bygge et anderledes renseanlæg. Udefra kommer det til at minde mere om en park - ideen er opstået med inspiration fra Teletubbies og et kunstakademi i Malaysia - indeni er der de nyeste teknologier og plads til forskning og læring. Solrødgård hedder det. Anlægget bygges ind i landskabet, og via store glaspartier kan man se, hvad der sker inde i renseanlægget uden at være i samme rum som slam og spildevand.

Området skal være åbent for offentligheden med rekreative aktiviteter og en rute med indkig og løbende information, så de besøgende kan følge renseproces-sen af spildevandet fra indløb til udløb. Derudover er der indarbejdet forskellige LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) til inspiration og undervisning.

Renseanlægget bliver en del af Solrødgård Klima- og Miljøpark, der kommer til at huse en genbrugsstation, vådområder med opsamling af regnvand og et klima- og miljøcenter med administration og undervisningsfaciliteter.

”Vi ser det som vores fornemmeste opgave at lave et anlæg, der er så økonomisk bæredygtigt…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.