For medlemmer

Publiceret 01.03 2016

Minivådområder – et effektivt virkemiddel for vandmiljøet

HVORDAN FORØGER LANDBRUGET PRODUKTIONEN PR HEKTAR UDEN AT FORURENE VANDMILJØET YDERLIGERE? MINIVÅD-OMRÅDER KAN EFFEKTIVT FJERNE KVÆLSTOF OG FOSFOR OG DERMED MINDSKE FORURENINGEN AF SØER OG FJORDE.  DET HAR SEKS ÅRS INDSAMLING AF DATA VIST.

Gennem de seneste seks år har Hedeselskabet og Orbicon arbejdet med minivådområder som et virkemiddel til at omdanne kvælstof og tilbageholde fosfor, som ledes ud med drænvand, og dermed forbedre vandmiljøet. Projektet er primært finansieret af Hedeselskabet.

Der er etableret fire minivådområder med såkaldte filtermatricer, hvorfra der er indsamlet data over de seks år, og de viser en høj effektivitet. De tre ældste anlæg har i driftsperioden været i stand til i gennemsnit at fjerne mellem 26 og 42 procent af kvælstof tilført med drænvand og tilbageholdt mellem 43 og 68 procent fosfor.

”Indsamlingen af data viser, at det er et effektivt virkemiddel, og de tre anlæg har også vist, at fjernelsen af kvælstof og tilbageholdelsen af fosfor begynder umiddelbart efter anlæggelsen og fortsætter derefter uden større behov for vedligeholdelse. Der vil være behov for en udskiftning af matricen, som er træflis, og oprensning af bassinet hvert femte til tiende år, men det opgravede materiale kan derefter anvendes som jordforbedring på marken,” fortæller Henrik…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.