For medlemmer

Publiceret 01.03 2016

Minivådområder – et effektivt virkemiddel for vandmiljøet

HVORDAN FORØGER LANDBRUGET PRODUKTIONEN PR HEKTAR UDEN AT FORURENE VANDMILJØET YDERLIGERE? MINIVÅD-OMRÅDER KAN EFFEKTIVT FJERNE KVÆLSTOF OG FOSFOR OG DERMED MINDSKE FORURENINGEN AF SØER OG FJORDE.  DET HAR SEKS ÅRS INDSAMLING AF DATA VIST.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem