For medlemmer

Publiceret 01.03 2016

Bæredygtighed er et livsvilkår

Leder

Bæredygtighed er et begreb, som er i opblomstring i disse år, både blandt virksomheder, det offentlige Danmark og den enkelte dansker. Men det er ikke et nyt begreb for Hedeselskabet.

Vi har siden vores grundlæggelse for 150 år siden arbejdet med naturen. I de første år var det i overvejende grad benyttelse, men i de seneste mange år har vi i lige så høj grad haft fokus på beskyttelse og bæredygtighed.

Et godt eksempel fra nutidens Danmark er udledningen af kvælstof og fosfor, som der fra flere fronter bliver arbejdet på at tage hånd om. Et af virkemidlerne, der kan reducere udledningen af kvælstof er minivådområder, som du kan læse mere om inde i Vækst. Vi er i Hedeselskabet helt på forkant med denne udvikling og har gennem de seneste seks år været primus motor i udviklingen af effektive minivådområder, der netop kan løse en del af de udfordringer samtidig med, at det er med til at skabe ny natur og derigennem sikre bæredygtighed.

Ét er dog sikkert – en bæredygtig virkelighed kommer ikke af sig selv. Det kræver hårdt og langsigtet arbejde, hvor innovation er et af nøgleordene, og det er en dagsorden, som Hedeselskabet anser som én af sine fremmeste opgaver – og har gjort det i 150 år. Det er også et politisk anliggende, hvor politikerne…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.