For medlemmer

Publiceret 01.03 2016

Foreningen Hedebruget

Historie

HEDESELSKABET VAR IKKE DEN ENESTE ORGANISATION, DER ARBEJDEDE FOR AT SIKRE HEDEBØNDERNES OVERLEVELSE. I 1906 BLEV FORENINGEN ’HEDEBRUGET’ STIFTET, OG MED HEDESELSKABET SOM PROTEKTOR ARBEJDEDE DEN FOR AT SKAFFE STATSTILSKUD TIL OPDYRKNINGEN OG KONSULENTTJENESTER TIL BØNDERNE. FORENINGEN EKSISTEREDE HELT FREM TIL 1997.

I 1906 stiftes foreningen ’Hedebruget’, der havde til opgave at skaffe direkte statstilskud til opdyrkningen samt formidle konsulenttjeneste til hedebønderne. Hedebruget havde kontor i Viborg og havde fagligt samarbejde med Hedeselskabet, som også var protektor for Hedebruget. Om vejen til stiftelsen af Hedebruget skriver skovrider Chr. Dalgas, Birkebæk i Hedeselskabets Tidsskrift i 1906:

”Medens Hedeselskabet har søgt hedens kultur fremmet, navnlig ved beplantning, engvanding, mosekultur, mergling og vandstandsreguleringer m.m., er foreningen Hedebruget blevet stiftet for at søge at skaffe direkte statstilskud til hedeboerne til opdyrkning af hede.

Kort efter Hedeselskabets stiftelse 1866 lykkedes det dette at skaffe statstilskud til hedens beplantning, først uden nogen påtaget forpligtelse og siden (efter 1885) for plantagernes vedkommmende mod overtagelse af fredskovforpligtelse. Mod overtagelse af denne servitut ydes der fredskovsplantagerne 1/3 af udgiften til beplantningerne og den forudgående forberedelse hertil.

Den tanke at søge direkte…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.