For medlemmer

Publiceret 01.03 2016

Foreningen Hedebruget

Historie

HEDESELSKABET VAR IKKE DEN ENESTE ORGANISATION, DER ARBEJDEDE FOR AT SIKRE HEDEBØNDERNES OVERLEVELSE. I 1906 BLEV FORENINGEN ’HEDEBRUGET’ STIFTET, OG MED HEDESELSKABET SOM PROTEKTOR ARBEJDEDE DEN FOR AT SKAFFE STATSTILSKUD TIL OPDYRKNINGEN OG KONSULENTTJENESTER TIL BØNDERNE. FORENINGEN EKSISTEREDE HELT FREM TIL 1997.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem