For medlemmer

Publiceret 01.03 2016

Certificering giver styring

DET ER POPULÆRT BÅDE BLANDT PRIVATE OG OFFENTLIGE SKOVEJERE AT BLIVE CERTIFICERET. DET GIVER TRYGHED FOR AFTAGERNE AF TRÆET OG ER ET STYRINGS-VÆRKTØJ TIL PLANLÆGNING AF DRIFTEN.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem