For medlemmer

Publiceret 24.05 2021

Hedeselskabet støtter: Genbank, kager og most

Medlemspuljeprojekt fra 2020

Borgerforeningen ”Lundø forsamlingshus og Ø-råd” fik i 2020 bevilget penge til etablering af et projekt kaldet ”Lundø Æble- og fugleliv”, som nu skal gøre gavn for dyr, fugle og mennesker og skabe større biodiversitet. Projektet er sponsoreret af Skive kommunes Landsbypulje og Hedeselskabets medlemspulje. Arbejdet udføres af øens egne lokale kræfter. Den ene del af projektet går ud på at etablere en frugtplan- tage som hele øen og andre, der kommer forbi, kan ”høste frugterne af”. Ønsket er at lave en levende genbank, der også fremmer biodiversitet og fællesskab, og æblerne er primært gamle sorter som har stået på øen i generationer. Kviste fra modertræer, indsamlet på øen blev af det velorganiserede Æblehold, podet på indkøbte grundstammer, og fem personer udførte al podearbejdet en lørdag i marts. 125 træer er nu podet, plantet i plantesække, og placeret hjemme i haven hos formanden for projektet, Villy Kristensen. Han nurser dem til de er klar til udplantning på den endelige placering. Den endelig udplantning vil ske på et stykke jord, bag sportspladsen, der…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.