For medlemmer

Publiceret 24.05 2021

Hedeselskabet støtter: Fra opbevaring til samlingssted

Medlemspuljeprojekt fra 2020

Knud Andersen er en virksom mand. Han har været i gang med en større fældning af store graner i Bakkeskoven Stjær, som han ejer en andel af, og anlagde i den anledning en slæbeplads/opbevaringsplads til træet – lige i udkanten af skoven tæt på offentlig vej. Ikke så snart at han havde planeret pladsen, efter træet var væk og kun manglede et par læs sand til den sidste finish, fik han en idé: at pladsen lige så godt kunne bruges til alles fælles bedste ved at opstille et par shelters til overnatning, opstille borde og bænke, etablere bålplads, lave cykelparkering, udstrækningsbomme til motionisterne samt bindeplads til heste.

”Som landmand vil jeg gerne være med til at bygge bro mellem land og by ved at åbne for adgang til vores arealer – jeg har i forvejen trampestier på mine marker. Jeg vil også gerne være med til at passe naturen ved i fællesskab med byens borgere og foreninger at tillade brug af naturen ud fra fælles spilleregler, så vi både giver beboerne naturoplevelser men samtidig beskytter og plejer naturen fordi det foregår…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.