Veteranhjem Midtjylland dalgas 2000

Veteraner har fået et nyt fristed midt i dalen

Veteranhjem Midtjylland i Brabrand har fået to nye shelters, og dermed er der en mulighed for at finde fred og ro i naturen for veteraner og deres pårørende.

De danske veteranhjem er fristeder for alle veteraner og deres pårørende – både de mange, som er kommet styrket hjem fra en udsendelse for Danmark, men også for de af Danmarks veteraner, som har brug for hjælp og støtte. Det er ikke behandlingshjem, men veteranhjemmene samarbejder og koordinerer med især Veterancentret, de respektive regionale og kommunale behandlingstilbud, samt private aktører. Det er Fonden Danske Veteranhjem, som driver fem veteranhjem placeret i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Fredericia. 

Peter Andreasen, daglig leder ved Veteranhjemmet i Brabrand, udtaler:

Vi ønskede os to shelters i det grønne område ved hovedhuset for at give de mest sårbare veteraner en god mulighed for at opbygge et forhold til Veteranhjemmet uden at skulle bryde den barriere, det kan være at komme til hoveddøren. Vi glæder os meget over, at vi nu har endnu et tilbud til de veteraner, der har behov.

veteranhjem midtjylland indvielse 600

Der var højt humør, kagemand, grillpølser og tørvejr, da ca. 40 fremmødte var med til indvielse af de to nye shelters i oktober 2017 i det grønne område ved Veteranhjem Midtjylland i Brabrand. Baggrunden for indvielsen er anderledes alvorlig.

”Det har en enorm betydning for veteraner og pårørende, at der findes steder, hvor døren altid er åben. Det kan være hårdt at komme hjem efter en udsendelse, og mange har behov for den ro, man blandt andet finder ved at overnatte i naturen. Dermed indvier vi i dag et rigtig godt tilbud, og vi sætter selvfølgelig stor pris på, at Hedeselskabet har givet midler, så det er blevet virkelighed. Derudover skylder vi også en stor tak til de unge og deres lærere på Holmstrupgård. Dette er et projekt, hvor mange gode kræfter har været indblandet.”

Sådan sagde formanden for Fonden Danske Veteranhjem, Christian Kurt Nielsen og indviede dermed shelteret Heimdal.

Veteranhjem Midtjylland indvielse CBO 600

Hedeselskabet har givet midler til opførelse af to shelters bygget af Ungdomshjemmet Holmstrupgård i Brabrand med hjælp fra veteraner. Desuden har Hedeselskabet givet midler til tilplantning af arealet op mod den trafikerede Edwin Rahrs Vej for at skabe endnu mere ro. Derfor var det også nærliggende, at det ene shelter er døbt Dalgas efter Hedeselskabets stifter, der i øvrigt var officer og oberst løjtnant, mens det andet hedder Heimdal efter den nordiske gud, da mange soldater har et nært forhold til den nordiske mytologi.

Christian Bogh, kommunikationsdirektør fra Hedeselskabet stod for afsløringen af shelter nummer to. Han mente, Dalgas ville bifalde Hedeselskabets bidrag: ”De fleste i min generation har ikke tidligere oplevet krig på egen krop. Vi er opvokset i et trygt samfund, hvor fred, frihed og demokrati tages for givet, hvilket det måske ikke bør. Jeg er meget ydmyg over for den opgave, som udsendte tager på sig, og jeg håber, vi med dette lille bidrag kan være med til at give et frirum for hjemvendte veteraner.

veteranhjem midtjylland600

FAKTA

Veteranhjem Midtjylland i Aarhus har til formål at skabe et frirum for samvær og aktiviteter for veteraner og deres pårørende og værne om det kammeratskab, der er blevet skabt under tjeneste i Forsvaret, samt danne de fysiske rammer for at fællesskaber mellem veteraner og pårørende kan opstå.

Et levende hegn langs en trafikeret vej og opførelse af shelters i et naturskønt dalområde giver de mest sårbare veteraner  en god mulighed for at opbygge et forhold til Veteranhjemmet i Brabrand, uden at skulle bryde den barriere det kan være, at komme til hoveddøren. 

Læs mere om de danske veteranhjem her.