Renovering af dræn

Hvis du vil renovere dine dræn eller skal have udført en eller anden form for gravearbejde på din grund, er det godt at vide, hvor drænene er gravet ned. Og det koster kun omkring 1000 kroner at få denne information. Noget der kan spare tid, penge og besvær. Hedeselskabet har det største arkiv over dræn i Danmark. Vi har ofte også projektbeskrivelser og diverse juridiske dokumenter, som forlig eller kendelser, i forbindelse med dræningssagerne.

Vores drænarkiv har gennem en årrække været placeret og administreret af vores tidligere datterselskab, Orbicon, i dag WSP Danmark A/S. Arkivet varetages forsat af WSP.

Digitalisering af dræn for kommunen

Der er leveret en mængde data om drænsystemer på digital form til blandt andet Bornholms Kommune. I deres arbejde med vandplaner, vandløbsadministration og servicedirektiv, kan de så inddrage viden om dræningen i et bestemt område – Data kan nemlig integreres i planlægningen via diverse GIS programmer som VandløbsGIS.

Digitalisering af dræn for private

WSP kan digitalisere dine drænkort, så de fremstår som streger på kortet og dermed  bruges til at navigere efter. Drænstregerne leveres som shapefiler, så de kan indlæses i de fleste GPS'er, som bliver brugt i traktorer. Derudover kan du indlæse filen på "AREALINFORMATION", så du kan se dine dræn sammen med dine andre udpegninger på markerne. Yderligere leveres drænstregerne i et format, som kan indlæses i Google Maps, så du nemt kan se dine drænkort på din smartphone.

Dræn i gamle dage

I 1930’erne begyndte staten at yde tilskud til at lægge dræn. Det havde to formål. Det ene var at skaffe mere landbrugsjord og dermed flere fødevarer. Det andet formål var at få flere i arbejde. Derfor var det blandt andet et krav, at arbejdet foregik med spade, skovl og trillebør – gravemaskiner var ikke tilladt. En anden forudsætning var, at man brugte en autoriseret rådgiver, hvilket ofte var Hedeselskabet.

Dit drænkort er guld værd

I 1940-65 ydede staten tilskud til landindvindingsprojekter som blandt andet Lammefjorden. Lavvandede indsøer, fjorde og steder som Åmose Å på Vestsjælland blev omdannet til landbrugsjord.
De store arkiver er værdifulde når naturen skal føres tilbage til sin oprindelige tilstand og man f.eks. vil genskabe vådområder. Her kan der blandt andet findes kort over dræn, projektbeskrivelser og beskrivelser af den oprindelige natur. Det er guld værd i naturgenopretningsprojekter.
 

Hvad findes der i drænarkivet?

I drænarkivet findes sager fra slut 20’erne til slut 80’erne med hovedparten af sagerne fra 40’erne, 50’erne, 60’erne og 70’erne.

I en drænsag finder man typisk:

 • Drænkort, som udført
 • Arbejdskort
 • Projektbeskrivelse
 • Opgørelse
 • Godkendelseserklæring

Derudover kan der også findes:

 • Længdeprofil
 • Overenskomst
 • Partsfordeling
 • Nævnskendelse
 • Skrivelser
 • Andre dokumenter
   

Hvordan kommer jeg videre?

Hedeselskabets drænarkiv er placeret hos WSP, hvorfor kontakt og afregning varetages af denne kontaktperson:

For alle henvendelser:
Astrid Merete Borch
Teknisk assistent
Astrid.borch@wsp.com
+45 30 62 91 21 

Bliv kontaktet vedr. drænkort

Udfyld felterne herunder, så bliver du kontaktet snarest muligt af en medarbejder fra WSP, der håndterer Drænarkivet for Hedeselskabet.