Regnvejrsaften-på-havnen

Skjult digesystem skal beskytte sårbare kyst- og havneområder

HiddenDyke er navnet på et nyt skjult digesystem, hvor en stor og lang ”slange” kan aktiveres, fyldes med vand og anvendes som en fysik barriere for at sikre kyst- og havneområder mod oversvømmelse.

Opsætningen tager en brøkdel af den tid, man ville bruge på at opstille en barriere af sandsække – og man bruger kun halvdelen af vandmængden i forhold til watertubes. HiddenDyke er en ny måde at opsætte diger til sikring af kyster og havne, som gør arbejdet meget lettere for beredskabet.

Slangemembransystemet kan enten permanent nedgraves og fastgøres med jordspyd i kystnære områder, eller hurtigt udrulles og monteres i forud installerede fastgørelsespunkter i f.eks. et byområde.

Som permanent digeløsning er HiddenDyke langt billigere at installere sammenlignet med traditionelt dige, fylder mindre, og skæmmer ikke landskabet, idet det er skjult, når der ikke er behov for beskyttelse. Den nedgravede version af HiddenDyke i kystnære områder giver en mere permanent beskyttelse mod oversvømmelser, som relativt hurtigt og sikkert kan aktiveres i en mere begrænset beredskabsindsats.

I byområder giver den udrullelige version af HiddenDyke mulighed for meget hurtig etablering af en forankret barriere, der på grund af fastgørelsen giver en langt mere effektiv, højere og billigere beskyttelse end tilfældet er ved watertubes – samtidig med, at den kun bruger omtrent halvdelen af den mængde vand, der bruges i watertubes.

Konceptet HiddenDyke er udviklet af HiddenDyke ApS, der undervejs har arbejdet sammen med Sønderborg Kommune og DTU.

HiddenDyke er nu klar til at gennemføre et storskala forsøg, og er i dialog med Sønderborg Kommune om at afsøge mulighed for et egnet testområde, hvor det kan gennemføres. Inden da skal systemet dog laboratorietestes i et bølgebassin, der med høj præcision og i et fuldt kontrolleret set-up kan simulere forskellige og ekstreme påvirkninger af systemet.

Perspektiver i kampen mod uheldige klimapåvirkningerne
HiddenDyke-konceptet forventes at blive en stærk parameter i fremtidens beskyttelse mod oversvømmelse både i Danmark og i udlandet.

Undervejs har en række samarbejdspartnere medvirket som inputgivere til konceptudviklingen, herunder specifikt om komponentvalg, installationsmuligheder, miljøpåvirkning, mv.  

HedeDanmark, der er en del af Hedeselskabet, har i årevis arbejdet inden for kystsikring og har fulgt projektet siden opstart. Her forventer man, at HiddenDyke kan blive en effektiv løsning i fremtiden, hvor risikoen for oversvømmelser og stormflod bliver større.

Konceptet matcher rigtig godt mange af de løsninger, som HedeDanmark i forvejen arbejder med i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer. Der bliver kortere mellem ekstreme hændelser, og derfor bliver det fremover endnu vigtigere at have et fleksibelt og effektivt værn, når der kommer ekstra meget vand.

Projektleder Johnny Pedersen
HedeDanmark

Hedeselskabet har støttet udviklingen af konceptet med 300.000 kroner, og der er givet støtte til involvering af DTU i udviklingen gennem et Videnbroprojekt hos erhvervsklyngen Clean med 391.000 kroner.

Membran Hidden Dyke

KONCEPTUDVIKLING

HiddenDyke var oprindelig tænkt som et permanent nedgravet system forankret med jordspyd til kystnære områder, å- og flodbred og aflastningsbassiner, men gennem testperiode er systemet udviklet, så det også kan tilbydes i en version til hurtig udrulning og montage i fastgørelsespunkter til anvendelse i by- og havneområder.

Test af systemet blev gennemført i sommeren 2021 med en membran på 12 x 3,5 meter, hvor cirka 40 m3 vand blev pumpet ind i systemet. Testen gik som forventet, men man fandt det nødvendigt at videreudvikle på konstruktionen af membranen.