Sir Lyngbjerg 2000

Rekreativt skovområde ved Holstebro

Hedeselskabet har uddelt 75.000 kroner til at forbedre natur- og kulturoplevelser i Sir Lyngbjerg Plantage ved Holstebro.

Friluftsteater, gang- og motionsstier, udsigtspunkter og såkaldt geocaching er blandt de nye muligheder, som Sir Lyngbjerg Plantage nordvest for Holstebro gerne vil skabe for at gøre plantagen mere attraktiv for såvel lokalbefolkningen som for turister. 

Hedeselskabet har støtte Sir Lyngbjerg Plantage og dermed bidrage til, at projektet bliver gennemført. Begrundelsen har været at adgang til naturen og oplevelser i det fri er en af de vigtigste grunde, når folk vælger at bosætte sig i landlige omgivelser. Derfor ligger projektet fint i tråd med Hedeselskabets formålsparagraf, der blandt andet handler om at forbedre bo- og levevilkårene i landdistrikterne.

Plantagen er stiftet i 1879 og har været et af landets vigtigste folkelige samlingssteder i lighed med Ejer Bavnehøj, Skamlingsbanken og Himmelbjerget. Især de åndelige og politiske bevægelser i 1880-erne og 90-erne trak tusindvis af mennesker til møderne. Derfor rummer projektet et stærkt fokus på plantagens kulturhistorie.

Sir Lyngbjerg Plantage er en smuk velholdt plantage, hvor det stærkt kuperede terræn giver masser af muligheder for såvel motion som oplevelsesture. Udover de landskabelige værdier rummer plantagen en værdifuld samling af mindesten, der markerer nogle af de store historiske begivenheder og store personligheder, som har sat deres præg på Danmark. Eksempelvis er der mindesten for stavnsbåndets ophævelse, grundlovens giver Frederik VII og for genforeningen med Sønderjylland i 1920.

Tårn ved Sir-Lyngbjerg 500

FAKTA

Sir Lyngbjerg Plantage er en enestående naturperle med et vidtforgrenet stisystem og et spændende og meget kuperet terræn, som er resterne af en randmoræne fra den sidste istid. Hedeselskabet har en mindre ejerandel i Sir Lynge Plantage.

Læs mere om plantagen her.

LAG Holstebro (lokal aktionsgruppe under EU’s landdistriktsprogram) samt en række private fonde og virksomheder har ligeledes støttet projektet.