Haver til maver 2000

Haver til Maver

Asmildkloster Landbrugsskole ønsker at skabe en læringsoase midt i Viborg by bygget på konceptet Haver til Maver, der tager udgangspunkt i skolehaver, udekøkken, natur og økologiske principper. 

Hvordan kommer gulerødderne og ærterne på min tallerken? Det spørgsmål kan snart besvares i en række skolehaver, der med hjælp og støtte fra Hedeselskabet anlægges på grunden bag Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg. Haverne er primært målrettet mod folkeskoleelever i 4.-5. klasse.

Med projektet ønsker Asmildkloster Landbrugsskole at give adgang til et alternativt klasselokale, hvor alle børn, uanset læringsstil, har mulighed for at få kendskab til natur, sundhed og madlavning. Skolehaverne skal også bygge bro mellem land og by samt vise muligheder i de grønne uddannelser ved at inddrage landbrugsskoleelever.

Den primære målgruppe er folkeskoleelever i 4. - 5. klasse i Viborg kommune, men haverne er også interessante for en bredere målgruppe, såsom yngre og ældre klassetrin, dagtilbud, andre institutioner mm. (børn, unge, udsatte unge, voksne, ældre) samt øvrige borgere/interessenter.


Lars Møgelbjerg Andersen, Forstander på Asmildkloster Landbrugsskole siger: 

Asmildkloster Landbrugsskole ønsker at skabe en læringsoase midt i Viborg by bygget på konceptet Haver til Maver, der tager udgangspunkt i skolehaver, udekøkken, natur og økologiske principper. Formålet med Haver til Maver – Asmildkloster, er at styrke kendskabet til og interessen for natur, miljø, økologi, biodiversitet, råvarekendskab, lokal fødevareproduktion og ansvarlighed samt samspillet mellem landbrug og fødevarer. Der etableres en offentlig sti op til haverne og alle må gerne gå tur omkring haverne.

Haver til Maver og skolehaver kan give eleverne nogle helt unikke oplevelser. Alle fag kan kobles til skolehaverne, og alle alderstrin kan være med. Skolehaverne kan derfor styrke elevernes kompetencer på en anderledes måde end i de sædvanlige læringsrum. Der er efterhånden etableret skolehaver mange steder i Danmark, men der findes endnu ikke nogen i Viborg by. Derfor glæder Forstander Lars Møgelbjerg Andersen og projektkoordinator Liselotte Puggaard sig meget til at komme i gang.

Det kribler helt i fingrene for at komme i gang og vise eleverne de mange fantastiske have- og naturoplevelser, som projektet kan give, siger Liselotte Puggaard, der vil få sin daglige gang i haverne sammen med eleverne. Glæden ved at se eleverne opdage den lille spire og forundres ved at se den blive til en kæmpe gulerod, er stor. Og bare det, at arbejde praktisk i en køkkenhave, ja, helt nede ved jorden, ude under åben himmel, har vist at eleverne lærer mere og trives bedre. Et gennemgående mantra fra Haver til Maver er at børn glemmer lettest, hvad de har hørt, mindre let hvad de har set, men aldrig hvad de har udført.

Samtidig håber vi at Haver til Maver kan bidrage til en forståelse af, hvor vigtigt det er at producere fødevarer, der ikke slider unødigt på naturens ressourcer, altså en ansvarlig produktion.

Skolehaverne anlægges på en grund nedenfor Asmildkloster Landbrugsskole, mod Nørresø. For at sikre en harmonisk helhed af naturområdet, i forhold til de eksisterende bygninger og natur, er der indgået et samarbejde med Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark omkring udvikling og etablering af projektområdet.

"Hedeselskabet støtter projektet fordi det er en interessant målgruppe – det er netop i den alder (4.-5. klasse) at der er mulighed for at bygge videre på børns almene interesse for naturen og naturfagene og gøre de fag endnu mere interessante med et nyt og anderledes tilbud. Hele tanken omkring videreformidling af viden er netop et kendetegn ved Hedeselskabets virke gennem de sidste mere end 150 år," siger Christian Bogh, Kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.

Hedeselskabet støtter projektet med 200.000 kr. Projektet har desuden fået støtte fra Nordea Lokal, Viborg Kommune og 4H. Skolehaverne forventes klar til brug i løbet af sommeren 2018.

Haver til maver personer planche 800

En planche med oversigtskort og en beskrivelse af projektet Haver til Maver blev afleveret som et synligt bevis på Hedeselskabets uddeling til projektet den 16. marts 2018.

Fra højre ses Liselotte Puggaard og Lars Møgelbjerg Andersen, Asmildkloster Landbrugsskole, og Christian Bogh, Hedeselskabet.

Planche tegning Haver til Maver 800

Det er HedeDanmark, som har stået for design af haverne og uderummet, som blev klar i august 2018. Det er også HedeDanmark, der i samarbejde med med Asmildkloster Landbrugskole har stået for gennemførelsen af første fase af projekter med haveanlæggene, beplantning op mod bygning og stier samt et uderum med arbejdsstationer.

Projektet er dokumenteret undervejs ved hjælp af droneoptagelser. Du kan se videoen ved at klikke på billedet oven for eller her

Haver til maver indvielse 800

Der vil være en daglig leder tilknyttet projektet. Hver klasse besøger deres egen have otte gange i løbet af en vækstsæson og har ansvar for pasning af haverne under deres besøg.

Undervisning i haverne varetages hovedsageligt af den daglige leder i samspil med deres egne lærere. Der kan inddrages en kok, naturvejleder, underviser fra Asmildkloster eller andre relevante aktører til temadage. Herudover vil der blive etableret et netværk af frivillige til at varetage pasning af haverne og arealet i ferieperioderne. 

Undervisningsmaterialet er inddelt i otte moduler og dækker Haver til Mavers dogmer om skolehave, natur og udekøkken, anerkendende og inkluderende pædagogik, oplevelsesbaseret læring og økologi.

FAKTA

Asmildkloster Landbrugsskole ønsker at skabe en læringsoase midt i Viborg by bygget på konceptet Haver til Maver, der tager udgangspunkt i skolehaver, udekøkken, natur og økologiske principper.

Der undervises ca. 160 elever på Asmildkloster landbrugsskole. Herudover kommer diverse kurser for folkeskoler, landmænd, virksomheder i den grønne sektor m.m.

Læs mere om Asmildkloster Landbrugsskole

Asmildkloster Landbrugsskole topbillede 2000