Rolighedsvej forår 2014

Grønt frirum ved Københavns Universitet

Etablering af et åbent og indbydende åndehul for områdets beboere samt de skovbrugsstuderende og landskabsarkitektstuderende, der har deres daglige gang på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Nyplantede træer og buske, sirlige stier med mosaikbelægning og lange bænke, hvor forbipasserende kan sætte sig, nyde solen og opleve naturens værdier - midt i København.

Det er det, Hedeselskabet med vores gave til en samlet værdi af 3.400.000 kr. har skabt på pladsen foran Rolighedsvej 23 på Frederiksberg. Et åbent og indbydende åndehul for områdets beboere samt de skovbrugsstuderende og landskabsarkitektstuderende, der har deres daglige gang på adressen.

Skov & Landskab på Københavns Universitet (i dag Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning) forestår uddannelsen af en række af de kommende medarbejdere, der skal være med til at sikre Hedeselskabets vækst i fremtiden.

Det er Københavns Universitet, der ejer det tidligere sygehjem (en næsten tro kopi af et italiensk palads) på Rolighedsvej 23, og har siden overtagelsen udvidet med yderligere en moderne bygning bagved.

Københavns Universitet forplads 500

FAKTA

Arealet mellem de to bygninger er tidligere omdannet til et grønt campusområde tegnet af landskabsarkitekterne fra Schønherr A/S.

Stregerne herfra er ført videre på forpladsen, hvor selve etableringen er udført af HedeDanmark a/s, som er Danmarks største anlægsvirksomhed og datterselskab i Hedeselskabet.