Ørslev Kloster

Genskabt natur ved Ørslev Kloster

Hedeselskabet har udarbejdet og gennemført en naturplan, der skulle sikre udvikling og bevarelse af naturen på Ørslev Kloster og i den forbindelse skabe bedre forhold for publikum.

I 2010 besluttede Hedeselskabet sig for at støtte Ørslev Kloster med midler til at gennemføre en naturplan for det omkringliggende parkområde. Planen er gennemført – og parken blev åbnet for nye oplevelser på en sensommerdag i september 2014.  

Ørslev Kloster tilbyder forfattere, komponister, forskere, studerende og kunstnere muligheden for fordybelse og arbejdsro under ophold på klosteret. Foreningen bag Ørslev Kloster ønsker at udvikle og bevare den eksisterende natur på Ørslev Kloster og i den forbindelse skabe bedre forhold for publikum, herunder at åbne skoven for færdsel på naturlige stier og mulighed for et legeområde for de nærliggende foreninger og institutioner.

Hedeselskabet bad derfor HedeDanmark a/s om at udarbejde en naturplan for området og gav på baggrund af planen Foreningen Ørslev Kloster 1 mio kroner til at realisere planen.

Projektet blev afsluttet i 2015.

Janne og Garry Keyes

FAKTA

Hedeselskabet har udarbejdet og gennemført en naturplan, der skulle sikre udvikling og bevarelse af naturen på Ørslev Kloster og i den forbindelse skabe bedre forhold for publikum.

Naturværdierne ved Ørslev Kloster blev genskabt ved blandt andet, at en mindre sø på engen blev oprenset og kom frem i lyset. Der blev plantet en lille frugtlund langs skovbrynet.

Alléen, som danner bindeled mellem klosterbygningen og skoven, blev genskabt. En smuk slynget gangbro giver nu områdets gæster mulighed for at krydse skovsøen. Et stort madpakkehus er opført tæt ved skovsøen.

Læs mere om Ørslev Kloster