Østerdammen Jelling 2000

Genskabelse af Østerbydammen i Jelling

I sensommeren 2016 blev Østerbydammen i Jelling genskabt. Her blev kanterne ved dammen rettet op, og der blev sat en ny stensætning omkring dammen. Det er en lokal borgergruppe, som med støtte fra Hedeselskabet, har genskabt den naturperle, som dammen var i tidligere tider, og hermed også skabt en ny grøn ramme til gavn for både turister og lokalbefolkningen.

Efter omlægningen af vejnettet i Jelling by var der en del trafik forbi Østerbydammen, der havde gener af nedsænkede kanter og løse sten i stensætningen. Endvidere var der et meget smalt og næsten ubrugeligt grønt areal mellem Vejlevej og dammen. Derfor valgte Hedeselskabet at støtte genskabelsen af Østerbydammen, således at dammen og det grønne areal deromkring kan tiltrække rigtig mange mennesker og byde ind til en naturlig pause, hvor den smukke Østerbydam kan nydes.

Projektet gik i al sin enkelhed ud på at reetablere kanter og stensætning rundt om en del af dammen samt en udvidelse af rabatten langs Vejlevej og plantning lindetræer til afgrænsning af vej og dam.

Jørgen Svane Schmidt, formand for foreningen Østerbydammens Venner i Jelling, fortæller: 

Østerbydammen har tidligere været et samlingssted for byen. Den tradition bygger foreningen videre på, og der er opstået en fællesskabsfølelse blandt foreningens medlemmer, som blandt andet har ført til, at vi hvert år holder en hyggelig sommerfest med fælles grill, musik og sang.

Det er netop Østerbydammens Venner, der søgte midler hos Hedeselskabet, som så en stor værdi i at genskabe og bevare naturperlen midt i Jelling - tæt på monumentområdet Kongernes Jelling. Foreningen har til formål at vedligeholde og forskønne Østerbydammen i samarbejde med Vejle Kommune, som ejer arealet med dammen.

”Projektet henvender sig bredt til lokale beboere og turister i alle aldre og giver mulighed for at opleve fugle, ænder og vandmiljøet tæt på. Dammen er på den måde en brik i arbejdet med at gøre naturen mere tilgængelig for alle aldersgrupper. Samtidig skaber det en smuk adgangsvej til monumentområdet, der blev optaget på UNESCO’s verdensarvliste i 1994,” siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.

”Uden Hedeselskabets støtte var vi ikke kommet langt med vores projekt. Det er et stort løft for området, og vi havde store forventninger til det færdige resultat,” siger Jørgen Svane Schmidt.

Østerbydammen i Jelling

FAKTA

Stensætning og opretning af kanterne blev udført af entreprenør Leif Møller. Såning af græs, levering og plantning af træerne blev foretaget af Hedeselskabets datterselskab, HedeDanmark. Arbejdet blev afsluttet i september 2016.

Hedeselskabet har uddelt 150.000 kroner til projektet.