Illustration over Eskelunden - en ny eventplads i Aarhus

Eskelunden - fra losseplads til bynaturpark

Eskelunden bliver snart beriget med et stiforløb med boardwalk, et udendørs opholdsrum, som kan bruges i undervisningssammenhænge, og en bro ud til vandet. Det skal gøre parken mere tilgængelig og skabe rammerne for endnu flere spændende naturoplevelser for aarhusianerne.

Projektet har længe været på tegnebrættet, men det er generøse donationer fra Salling Fondene og Hedeselskabet på i alt 1,2 millioner, som gør, at det nu kan realiseres.

Det er fantastisk, at generøse donationer igen er med til at gøre Aarhus endnu bedre. Coronaen har fået mange ud i naturen og de forskellige nære oplevelser i Aarhus er kommet i centrum. Jeg er sikker på, at den nye boardwalk og de øvrige tiltage vil gøre Eskelunden til et attraktivt udflugtsmål for aarhusianerne, og det understreger, at vi med Eskelunden har fået en plads til både hverdag og festivaler.

Rabih Azad-Ahmad
Rådmand for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

Hvad består projektet af?
Projektet består overordnet af et stiforløb med spændende stop undervejs. Som udgangspunkt skal stien starte ved parkens indgang fra åen ved Ringvejen, hvorfra den skal invitere aarhusianerne ind på Eskelunden. Hele stien anlægges sådan, at den kan benyttes, selvom der er events på området.
Stien leder hen til en boardwalk - en slags plankebro, der bygges de steder, hvor man ikke kan etablere en sti. På den måde kommer man tættere på de sumpede områder og steder, man ellers var gået udenom, og boardwalken byder derfor på en anderledes og spændende naturoplevelse for alle. Den kommer til at variere i bredden, men der vil være plads til, at to kørestolsbrugere kan passere hinanden.

Boardwalken leder hen til bådehuset, hvorfra der skal laves en bro ud i søen. På broen vil det være muligt at sidde ned, komme helt tæt på vandet og fordybe sig i naturen.

Herfra bevæger ruten sig videre til den sidste del af projektet - et udendørs læringsrum. Den foreløbige plan er, at der bygges et amfiteater med siddepladser til ca. 25 personer, og ideen er, at området skal kunne bruges i undervisningssammenhænge. I forlængelse heraf arbejdes der på et læringsspor, hvor de besøgende kan finde informationer om naturen i parken samt områdets historie gennem skiltning og apps.

Finansieringen er sikret, så nu skal de sidste detaljer i projektet på plads. Hvis alt går efter planen, kan aarhusianerne nyde de nye naturfaciliteter i løbet af 2022. Projektet løber op i 1,5 millioner kroner, hvoraf Købmand Herman Sallings Fond støtter projektet med 950.000 kroner, Hedeselskabet støtter med 250.000 kroner og de resterende 300.000 er betalt af Aarhus Kommune.

Det er HedeDanmark, som skal udføre den primære del af projektet.

Platform ved søen i Eskelunden

FAKTA

Eskelundens historie er en spændende fortælling om menneskets brug af området gennem tiderne. I stenalderen dækkede Brabrandfjorden det meste af området, og der er gjort fund af køkkenmøddinger med skaldynger af muslinger. Fra vikingetiden er der andre steder i området gjort fund af et tidligere vikingeskibsværft. I nyere tid har området været anvendt til losseplads, og flere steder er skraldet den dag i dag synligt i overfladen. 

Læs mere om Eskelunden her