Morgen

En udstilling om hjorten og skoven

Hedeselskabet giver 20.000 kr i støtte til udstilling om hjorte, skovrejsning og jagt på Strandgaard Museum.

Hedeselskabet giver 20.000 kr i støtte til udstilling om hjorte, skovrejsning og jagt på Strandgaard Museum.

Ringkøbing-Skjern Museum har nyindrettet Strandgaarden i Husby Klit som Vestjyllands Jagtmuseum. I foråret 2013 opbygges en stor udstilling om hjorte, skovrejsning og jagt.

Hovedtemaet på denne temaudstilling er hjortevildtets fantastiske genindvandring til Vestjylland, efter at dyrene stort set var udryddet. Det er imidlertid ikke meget mere end 100 år siden, kronhjorten genetablerede sig i Vestjylland.

Udstillingen viser sammenhænge mellem hedeopdyrkning, skovrejsning og hjorte. Der fortælles om jagt og om de store dyrs biologi via plancher, effekter og film. Et andet hovedtema i udstillingen er samspillet mellem menneske og dyr; mellem kultur og natur.

Udstillingen formidler dels et vigtigt område af Jyllands og Hedeselskabets historie og dels de fremadrettede aktiviteter inden for vildtvenlig skovdrift.

Udstillingen var åben til og med 2015. Pr 1. januar 2018 har Ringkøbing-Skjern Museum ikke ønsket at forny lejemålet af Strandgården og har derfor ikke længere udstillingsaktivitet på Strandgården.