Blåmuslinger i havet

En lille musling med en stor effekt

Hedeselskabet har givet støtte til udarbejdelse af en formidlingsvideo om muslingeopdræts positive effekter. 

Filmen er udviklet af seniorrådgiver og marin miljøforvalter Anna Schriver fra WSP Danmark og tager udgangspunkt i et samarbejde med Blå Biomasse A/S samt to andre muslingeproducenter i Limfjorden og et i Horsens Fjord.

Faktum er, at de danske fjorde er i meget ringe stand. Dårlige bundforhold og iltsvind, der skyldes en overflod af næringsstoffer som kvælstof og fosfor fra land, er en af de største trusler for vores vandmiljø i de danske kystnære farvande.

Bestyrelsesformand i Blå Biomasse, Klaus Astrup Nielsen, er helt enig i de punkter, der bliver fremhævet i filmen og supplerer med endnu flere positive effekter:

  • Muslinger tilsættes hverken foder, medicin, pesticider eller andet og skaber derfor ikke forurening som andre produktionsformer af fødevarer.
  • Der er i Danmark og Europa mangel på protein til foder og specielt animalsk protein er en mangelvare. Muslinger kan forarbejdes til muslingemel, som bl.a. kan bruges i økologisk foder. Produktionen af muslingemel kan reducere noget af den soja, der importeres fra lande, der rydder regnskove for at producer soja.
  • Der skal fortsat igangsættes initiativer på land til at reducere udledningen af kvælstof, men der er også brug for muslingeopdræt til at genoprette tilstanden i vores farvande – og her er muslingeopdræt et billigt supplement til landbaserede. Muslinger fjerner ikke kun kvælstof direkte tilført fra land – men også fra sediment, atmosfære og andre marine områder og derved opnås effekt på den interne belastning i fjorde og kystnære områder.
  • Der er et kæmpe potentiale i muslingeopdræt. Førende danske forskere fra DTU har anslået, at det er muligt at opdrætte 300.000 tons muslinger om året i de danske farvande. De vil tilsammen kunne fjerne op mod 5.000 tons kvælstof hvert år. Et tal som slet ikke er urealistisk.

Du kan se filmen her.