Herregården Hessel 2000

Der værnes om kulturhistorien på Hessel Herregård

Hessel Herregård er i gang med en større renovering, herunder af de klassiske stendiger. Til det er der givet støtte fra Hedeselskabet.

Hessel Herregård med udsigt til Limfjorden på Louns-halvøen ved Farsø er en lille firelænget herregård – den eneste af sin slags tilbage i Danmark. Derfor er det et stykke Danmarkshistorie, som dedikerede kræfter omkring herregården arbejder for at bevare. 

”Herregården er dateret tilbage til 1391, og den har haft en noget omtumlet tilværelse og undervejs lignet mere en ruin end en herregård. I 1966 overtog Nordjyllands Amt den og her gennemgik den en renovering. Siden 2009 har det været en selvejende institution, og vi arbejder nu med flere projekter for at føre formidlingen op til nutiden og få nogle bedre adgangsforhold,” fortæller bestyrelsesformand Holger Jessen.

Som en vigtig del af renoveringen er stendigerne omkring herregården. De stammer tilbage fra 1700- og 1800-tallet, hvor de blev etableret af bønder. Nogle steder er de føget til i sand og andre steder tilgroet i buskads – de trænger med andre ord til en kærlig hånd. Med støtte fra Hedeselskabet bliver de nu reetableret og istandsat.

Vi skal passe på vores diger, fordi de fortæller Danmarks historie gennem 2000 år. Hvis vi kigger godt efter, kan vi i digerne og de mønstre de danner, læse om det danske kulturlandskabs udvikling. Disse diger er særlige, fordi de blev etableret af bønder – det afspejler sig i digernes udformning, og det har vi også haft fokus på at bevare.

Holger Jessen fortsætter: "Digerne er samtidig vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter. Næsten hele arealet rundt om Herregårdsmuseet Hessel er afgrænset med stendiger mod den omkringliggende natur, så de er en vigtig signatur for hele stedets udtryk. Derfor glæder vi os over, at vi nu kan sætte gang i renoveringen.

Digerne på Hessel juni 2020 800

Daglig leder på Hessel Herregård Bodil Jakobsen, Kim Vinther Nielsen fra HedeDanmark, bestyrelsesformand Holger Jessen og håndværker på Hessel Herregård Jørn Petersen besigtiger de renoverede diger, der tidligere var dækket af sand efter mange års sandfygning på stedet. 

Hedeselskabet uddeler hvert år midler til forskellige formål rundt om i hele Danmark, men bo- og levevilkår i landområderne er en central del af formålsparagraffen.

”Vi har valgt at støtte dette projekt af flere årsager – det er et stykke kulturhistorie, som vi også finder særdeles bevaringsværdig, og derudover er det et godt billede på, at lokale kræfter spiller en afgørende rolle både for natur og kultur,” siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør ved Hedeselskabet.

Blandt de mange andre projekter på Hessel Herregård er ambitionen om at bevare et stykke kultur og gøre fortællingen endnu mere vedkommende og levendegjort. En helhed, hvor digerne viser en klar og konsekvent opdeling mellem gårdens ydergrænse og de omkringliggende marker.

”Herregårdsmuseet Hessel fortæller mange historier om gamle tiders landbrug i Danmark. Der er fortællinger om den statelige hovedbygning på en mindre nordvestjysk herregård, der er fortællinger om indretning og anvendelse af ladebygninger og stalde i ældre tid, der er fortællinger om livet på landet og så er der fortællingen om anlæggets indpasning i et i øvrigt helt vidunderligt smukt og kuperet landskab her på Louns-halvøen,” fortæller Holger Jessen.

Digerne på Hessel sættes i stand 800

Helhedsplanen for restaureringen af stendigerne er udarbejdet af Baumann Arkitekter og udføres af HedeDanmark.

Indvielse af diger på Hessel herregaard

Den sidste sten i digerne blev lagt af Vesthimmerlands Kommunes borgmester, Per Back Laursen, den 14. juli 2020. 

Som optakt til begivenheden havde museumsleder Bodil Jakobsen inviteret deltagerne på en historisk vandretur ad magtens fodspor frem til herregården Hessel. Det var en vandretur på ca. 3 km over Hessels jorde ned til vandet, hvor der undervejs bliver fortalt om stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder og hvordan de tider har påvirket landet – og dermed Hessel. Hun kom også ind på hvornår Hessel blev bygget, hvorfor, og hvordan det er gået under skiftende konger op til vor tid. 

luftfoto Hessel 800

FAKTA

Projektets formål er at sikre digerne, den gamle kulturhistoriske "hegning" der omgiver Museet Herregaarden Hessel. Ved bevaringen af digerne opretholdes en op mod 300 år gammel hegning mellem gårdens areal og det omkringliggende åbne landskab. Digerne er endvidere hjemsted for en vigtig biodiversitet. 

Museet udgør en enestående ramme for at dokumentere og formidle den landbrugshistorie og driftsform, som har knyttet sig til denne særlige gårdtype gennem tiderne. Læs mere om herregården