firmaskov2000

Danmarks første firmaskov

I forsommeren 2016 er den første firmaskov plantet i Danmark. Skoven er etableret i Brande i et samarbejde mellem Axel Månsson A/S, Hedeselskabet, og GROW|FOR|IT. Her er tidligere landbrugsjord omdannet til ny skov, med et specifikt CO2-fokus. Firmaskoven binder CO2 fra atmosfæren svarende til 10 tons CO2 per hektar årligt, hvilket igen svarer til 15.000 liter traktordiesel - hvert eneste år fremover. 

I forsommeren 2016 er den første firmaskov plantet i Danmark. Skoven er etableret i Brande i et samarbejde mellem Axel Månsson A/S, GROW|FOR|IT og Hedeselskabet. Her er tidligere landbrugsjord omdannet til ny skov, med et specifikt CO2-fokus. Firmaskoven binder CO2 fra atmosfæren svarende til 10 tons CO2 per hektar årligt, hvilket igen svarer til 15.000 liter traktordiesel - hvert eneste år fremover.

Firmaskoven er plantet på jord ejet af en af Danmarks største økologiske grønsagsproducenter, Axel Månsson A/S. Hedeselskabet har doneret tilplantningen, mens HedeDanmark (Hedeselskabets datterselskab) og foreningen GROW|FOR|IT har udvalgt træerne til plantningen.

Beplantningen er meget varieret, og er baseret på eg, lind og lærk, men også med avnbøg, bøg, røn og fuglekirsebær. I skovbrynet plantes eg, vildæble, tjørn, hyld, røn, mirabel og flere andre arter. Skoven er opdelt i to – en lys, åben egeskov med plads til urter i skovbunden, og en anden del, der bliver højstammet skov.

Firmaskoven i Brande er den konkrete udmøntning af et forslag fra GROW|FOR|IT om at etablere et demonstrationsprojekt med det formål at vise industrivirksomheder, hvordan deres CO2-udledning kan balanceres gennem skovrejsning.  Foreningen GROW|FOR|IT kontaktede landmand Axel Månsson, der straks var positiv over for idéen, og da Hedeselskabet bevilligede det nødvendige tilskud i form af arbejde og træer, blev projektet igangsat i foråret 2016.

Om projektet siger Axel Månsson, landmand og adm. direktør, Axel Månsson A/S:   

Vi ser dette projekt som en del af en større helhed. I vores virksomhedsudvikling med øget økologisk produktion, tager vi ansvar for natur og miljø, og ved etablering af firmaskov kan vi bidrage yderligere. Samtidig er vi i stigende grad bevidste om vores generelle samfundsansvar, og vores nye firmaskov er en fin måde at styrke denne strategi på.

Projektet falder fint ind under Hedeselskabets formålsparagraf, som blandt andet er at ’udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi’. Mange af Hedeselskabets nuværende medlemmer har stor interesse i miljøet, og derfor er det oplagt at støtte et projekt, der udgør et af vores kerneområder, skovrejsning, til en jordnær og håndgribelig mulighed for at balancere den menneskeskabte CO2-udledning. Desuden er det Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark der har stået for tilplantningen.

”Det er fantastisk, at det lykkedes at etablere Danmarks første firmaskov med det specifikke mål at balancere CO2-udledning. Vores forening, GROW|FOR|IT, arbejder på at lade folk, penge og jord mødes med det formål at plante træer, der kan opsuge CO2. Det er lykkedes på en meget fornem måde gennem denne skov. Det skyldes i stor udstrækning den fremsynethed, som Månsson og Hedeselskabet har udvist i forbindelse med dette demonstrationsprojekt”, siger Jens Schiersing Thomsen, næstformand i foreningen GROW|FOR|IT. Foreningen er en non-profit forening, hvis overordnede formål er at fremme og medvirke til træplantning i Danmark og i udlandet for at opsuge og binde CO2 fra atmosfæren for at imødegå den globale opvarmning.

GROW|FOR|IT fik i 2014 støtte fra Hedeselskabet til et tværfagligt pilotprojekt, hvor GROW|FOR|IT igennem etableringen af Danmarks første Firmaskov, ønskede at definere en række konkrete anbefalinger for hvordan et skovrejsningskoncept kan udformes, så det tilgodeser erhvervslivets stigende fokus på CSR, samtidig med at det imødekommer regeringens ambitiøse skovrejsningsplan

Lærketræ

FAKTA

I forsommeren 2016 er den første firmaskov plantet i Danmark. Skoven er etableret i Brande i et samarbejde mellem Axel Månsson A/S, Hedeselskabet, og GROW|FOR|IT. Her er tidligere landbrugsjord omdannet til ny skov, med et specifikt CO2-fokus. Firmaskoven binder CO2 fra atmosfæren svarende til 10 tons CO2 per hektar årligt, hvilket igen svarer til 15.000 liter traktordiesel - hvert eneste år fremover. 

Læs mere om Axel Månsson A/S

Læs mere om GROW|FOR|IT