Børnehavebørn i regntøj og med vandkande

Børnehaver skal have flere grønne legepladser og naturglade børn

Flere bier, blomster og mere vild natur på legepladsen, som børn kan gå på opdagelse i. Det er målsætningen for et nyt pilotprojekt, som Friluftsrådet har startet med støtte fra Hedeselskabet. Pilotprojektet skal både gøre institutionerne grønnere og bidrage til børnenes læring om blandt andet biodiversitet, vand og naturens kredsløb.

Biodiversitet og bæredygtighed har aldrig været vigtigere, og nu skal selv de mindste børn være med. I et nyt pilotprojekt, Naturlig legeplads, skal Friluftsrådet hjælpe 30 institutioner med at udvikle deres arealer gennem pædagogiske aktiviteter med børnene. I den kommende tid skal Friluftsrådet sammen med institutionerne udvikle og undersøge nye bæredygtighedsindsatser, der fremmer en grøn hverdag og understøtter børns naturforståelse i dagtilbud.

Kommunikationsdirektør ved Hedeselskabet, Christian Bogh, fortæller, at Hedeselskabet er glade for at kunne støtte pilotprojektet, og udtaler:

Det er et spændende projekt, som giver børnene mulighed for at opleve, udforske og være i naturen på en ny måde, men samtidig hæftede vi os ved målet om, at børn skal lære naturen bedre at kende. Undersøgelser peger netop på, at børn har fået et distanceret forhold til naturen, og de opholder sig markant mindre i naturen end tidligere, og det er en kurve, vi gerne vil være med til at knække. Desuden er vi glade for, at vi kan bidrage med vores viden om at fremme biodiversitet. En viden vi har opbygget gennem mere end 150 år.

Hedeselskabet støtter pilotprojektet med 203.000 kroner. Projektet løber fra januar 2021 til januar 2022.

Ny mærkningsordning skal skabe nysgerrige børn
På sigt er målet at skabe en mærkningsordning for bæredygtighed i dagtilbud, der både skal understøtte de 0-6-åriges nysgerrighed på naturen, forbedre de fysiske udeområder på institutionerne og imødekomme de pædagogiske læreplaners mål om dannelse og gode læringsmiljøer.

Derfor ser direktør i Friluftsrådet, Winni Grosbøll, også et stort potentiale i pilotprojektet, da det giver kommunerne en konkret måde at arbejde med FN's Verdensmål:

”Kommunerne har taget FN's Verdensmål rigtig godt til sig og arbejder benhårdt for at oversætte dem til konkrete løsninger. Vi ser klart en stigende interesse for pædagogiske miljøaktiviteter i dagtilbud i den sammenhæng. At vi på sigt kan tilbyde en mærkningsordning, der skal inspirere, guide og sætte konkrete rammer op for det pædagogiske personale, er jeg sikker på vil blive taget godt imod ude i landet”, siger Winni Grosbøll.

Regnvandsopsamling i børnehøjde
En af de institutioner, der har valgt at være med, er Lynghøjen i Fredericia, der er en integreret institution fra 0-6 år. Stine Holm Møller er pædagogisk leder i Lynghøjen og ser meget frem til at være med, hvor de skal arbejde med vand på legepladsen ved at lave en regnvandsopsamling:

”Vi skal give børnene en forståelse for, at vand ikke bare er vand, men noget vi skal passe på og værne om. Vi vil gerne sende vores børn videre som mere samfundsbevidste borgere, og det starter selvfølgelig i en helt tidlig alder. Vores håb er på sigt, at de får mere respekt for naturen samtidig med, at de også bare elsker at være ude”, siger Stine Holm Møller.

Barn med snegl i hånden

FAKTA

Projektet rummer emner og aktiviteter i seks forløb med naurfagligt indhold. Emnerne er valgt ud fra bl.a. legepladsens muligheder, bæredygtighed og kognitivt udviklingstrin hos målgruppen:

 1. Bioblitz - undersøg naturen på legepladsen
 2. Tilbage til naturen - kredsløb og nedbrydning
 3. Biodiversitet - flere dyr på legepladen
 4. Rewilding på legepladsen - en rig fauna på legepladsen
 5. Naturens spisekammer - buske, frugttræer og skovhaver
 6. Vand på legepladsen - økosystemer og vandbesparelse

Læs mere om Friluftsrådet her.

Børn ved stenbiotop i børnehaven

PILOTPROJEKTET

I januar 2022 afsluttede Friluftsrådet projektet, hvor der gennem 2021 bl.a. er blevet arbejdet med:

 • 30 interesserede deltagende institutioner.
 • Indledende inspirationsdag for hhv. den jyske og den sjællandske gruppe.
 • Besøg af Hedeselskabet i fem udvalgte pilotinstitutioner, som fik særlig vejledning og inspiration. 
 • Etablering af områder i pilotinstitutionerne med støtte og inspiration fra Friluftsrådet.
 • Inspirationsdag med idéindsamling og evaluering af resultaterne.
 • Flaghejsning ved de 22 institutioner, som gennemførte projekterne. Corona var desværre en uvelkommen gæst det år og årsag til, at otte ikke gennemførte.