Skov er en del af Hedeselskabets DNA

Århundredes viden om skovbrug fremtidssikres

Etablering af databasen Skovbrugsviden, der indeholder digitale kopier af udvalgte tidsskrifter, lærebøger og håndbøger inden for dansk skovbrug. Der er stor risiko for at det meste af denne viden og erfaringer går tabt, hvis ikke den bevares på en form hvor den er let tilgængelig for alle.

"Hvis det ikke findes digitalt, så findes det ikke” er et mantra, der i stigende grad gør sig gældende, når det kommer til faglitteratur. Især de yngre generationer er vant til at finde information på nettet, og papirbaseret litteratur anvendes i stadigt mindre omfang.

Derfor er Dansk Skovforening nu i gang med at digitalisere vigtig litteratur om skovbrug, så man ikke risikerer at glemme viden og erfaringer fra gamle, trykte kilder som håndbøger, lærebøger og tidsskrifter.

Initiativtager til projektet, Søren Fodgaard fra Dansk Skovforening siger: 

Mange af de steder, man kan finde papirbaseret faglitteratur, bliver i disse år reduceret eller helt afviklet. Både almindelige biblioteker, men også på forskningsinstitutioner. Der er altså en stor mængde viden, som hastigt er ved at forsvinde.

Det forventes, at det vil være muligt at medtage alle årgange af Skoven, omkring 70 årgange af Dansk Skovforenings Tidsskrift, alle beretninger fra Det Forstlige Forsøgsvæsen, udvalgte rapporter fra Skovteknisk Institut og Skov & Landskab, samt omkring 70 årgange af Hedeselskabets Tidsskrift. De nyeste årgange af nogle af tidsskrifterne vil ikke være tilgængelige. Desuden medtages omkring 10 klassiske hånd- og lærebøger udgivet fra 1900 og fremad.

Fra Hedeselskabets tidsskrift nr. 1 1935 vil man blandt andet kunne læse om året der svandt – det vil sige 1934, en skriftlig gengivelse af et radioforedrag om Hedebruget, en ny type brændeovne og om en råbuks hændelser.

Gratis adgang til databasen
Al denne litteratur skannes og lægges ind i en database, som kan tilgås via nettet. Informationen ligger som pdf-filer, opdelt på tidsskrift og årgang. Der kan laves fuldtekstsøgning i søgeord, titel, forfatter osv. Databasen vil være gratis og tilgængelig for alle. Det forventes at databasen vil kunne åbne i løbet af 2018.

I alt 10 fonde og foreninger har været positive over for at yde støtte til databasen over skovbrugslitteratur med navnet Skovbrugsviden. Der er opnået tilsagn om støtte på i alt 675.000 kroner til projektet. Også Hedeselskabet har støttet projektet med en uddeling på 100.000 kroner.

Gamle Vækst til skovbrugsviden 600

FAKTA

Til glæde for alle med interesse for dansk skovbrug gik hjemmesiden www.skovbrugsviden.dk i luften i december 2018 med tidsskrifter og bøger inden for skovbruget. 

Etablering af databasen Skovbrugsviden, der indeholder digitale kopier af udvalgte tidsskrifter, lærebøger og håndbøger inden for dansk skovbrug. Der er stor risiko for at det meste af denne viden og erfaringer går tabt, hvis ikke den bevares på en form hvor den er let tilgængelig for alle.

Besøg skovbrugviden.dk