For medlemmer

Publiceret 30.11 2020

Da fem bænke blev til en kulturoplevelse

Hedeselskabet har støttet etableringen af fem bænke i Baldersbæk Plantage, og indvielsen udviklede sig til en større kulturel vandreforestilling.

Naturområdet omkring lystslottet Baldersbæk i Midtjylland fortæller historien om Københavnerplantagerne, deres ejere og natursyn i begyndelsen af 1900-tallet. Det er også en stor del af Hedeselskabets historie. Københavnerplantagerne fik deres navn, da det var velhavende grosserer fra hovedstaden, som investerede i arealer i det jyske og tilplantede dem – ofte med hjælp fra Hedeselskabet. Baldersbæk Plantage er gennem en del års dedikeret arbejde fra plantagens lokalforening blevet reetableret som et skønt udflugtsmål. For at styrke arbejdet med og formidlingen om plantagen besluttede en række initiativrige lokale borgere for år tilbage at stifte en forening, der officielt har det lange navn "Foreningen til formidling og bevarelse af natur og kulturmiljøer i de danske skove". De har løbende stået i spidsen for projek- ter i plantagen, og senest har de ønsket at etablere bænke for at give opholdssted til de mange besøgende. Det projekt har Hedeselskabets medlemspulje støttet med midler, og sidste søndag i september skulle bænkene indvies.

Indvielsen af bænkene ville have…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.