For medlemmer

Publiceret 30.11 2020

Valg til Hedeselskabets repræsentantskab

Ifølge Hedeselskabets vedtægter og forretningsordenen for repræsentantskabet afholdes der ordinært kredsvalg til repræsentantskabet inden den 1. april 2021.

Repræsentantskabet består af 48 kredsmedlemmer, hvoraf halvdelen er på valg hvert andet år. Det betyder, at der ved kredsvalget i 2021 skal vælges 24 medlemmer. Oversigten nedenfor viser, hvilke repræsentantskabsmedlemmer der er på valg, og om de genopstiller.

Ønsker man som medlem at opstille eller genopstille en kandidat til valget i den kreds, hvor medlemmet har stemmeret, er der deadline den 15. februar 2021. For at en kandidat kan blive opstillet til valget, skal følgende kriterier være opfyldt:

Kandidaten skal være medlem af Hedeselskabet (stemmeret og valgbarhed forudsætter, at medlemmet har indbetalt kontingent inden den 15. januar 2021). Kandidaten skal have fast bopæl i opstillingskredsen på valgtidspunktet. Kandidaten må ikke være fyldt 70 år inden den 26. april 2021. Kandidaten skal acceptere at…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.