For medlemmer

Publiceret 30.11 2020

Ud af laboratoriet – helt ud i vandløbet

På Biologisk Institut, SDU, er arbejdet med dronebaseret miljø­ og naturmonitering bare vokset og vokset siden opstarten i 2015. Omdrejningspunktet er at udvikle metoder, som let kan sættes i spil ude i virkeligheden.

Tilbage i 2015 skulle biologistuderende Niels Svane i gang med sit speciale. Han drøftede med sin vejleder, lektor Mogens Flindt, hvor projektet skulle bære hen. Mogens Flindt har gennem mange år arbejdet med GIS (Geografisk Informations System) og naturprojekter, og Niels Svane havde netop set en dokumentar om et nyopstartet dronefirma. Det blev anledningen til et nyt initiativ inden for naturovervågning.

”Jeg tænkte, at det måtte vi kunne kombinere. Teknologi har altid været min kæphest, og vi kom frem til et projekt med ålegræs og makroalger. Formålet med at undersøge mulighederne ved at anvende droner inden for dette felt var at få et overblik over arternes udbredelse, at vi kunne indsamle mange datatyper og at det skulle være med en relativt lav arbejdsbyrde. Hvis man skal monitere…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.