For medlemmer

Publiceret 01.09 2017

At udfordre det bestående

Hedeselskabet har i 2016 støttet Slagelse Boligselskabs projekt omkring udvikling af en mere bæredygtig og effektiv drift. Pilotprojektet i Slagelse skal demonstrere, hvordan boligselskaber i fremtiden kan effektivisere sektoren gennem den nyeste teknologi til arealregistrering – over jorden.

”Vores oprindelige mål var, at vi gerne ville udfordre os selv – fra at være en driftsorganisation til at arbejde strategisk og udviklingsorienteret. Udfordre det bestående, både for hvordan vi er organiseret, og hvordan vi arbejder. Det har været en lang proces, og vi er ikke i mål endnu, men vi har fået engageret mange led i organisationen og skabt et godt fundament for, hvordan vi skal arbejde i fremtiden, hvor også vi bliver mødt med effektiviseringskrav. Men det var faktisk ikke et mål om effektivisering, der var udgangspunktet,” fortæller Arne Juul, direktør for Slagelse Boligselskab.

Et af de første tiltag var at få skabt det, han kalder et symmetrisk videnniveau – sikre at alle niveauer har tilstrækkelig og nødvendig viden for at agere. Dernæst skabe viden om økonomi, udlejning, teknisk drift og sikre, at viden ikke blot lå hos den enkelte medarbejder, men opnå et samlet overblik over udfordringer og udviklingsmuligheder.

”Med fundamentet på plads vedtog vi i foråret 2013 en fælles vision, som indledte 13 konkrete projekter og ikke blot var fine ord…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.