For medlemmer

Publiceret 01.09 2017

Fra træ til varme

Flisbranchen har gennemgået en rivende udvikling gennem de seneste 30 år, og én af de personer, der har fulgt den på allernærmeste hold er seniorrådgiver Simon Skov fra IGN, Københavns Universitet.

Flishugning og fyring med flis er relativt nyt både i skoven og energisektoren. I 70’erne begyndte flere i Danmark at interessere sig for området, men der var hverken flisen-treprenører eller aftagere af flis. Dilemmaet var, at ingen turde investere i produktionskapacitet, som flishuggere, så længe der ikke fandtes en stabil afsætningsmulig-hed på varmeværkerne, og varmeværkerne var tilbageholdende med at bygge anlæg til flisfyring, når der ikke fandtes en stabil produktion af brændslet. Der var desuden skepsis mod flisproduktion i de etablerede skovbrugskredse, da der blandet andet var frygt for, at man ville fjerne næringsstoffer fra plantagerne. I forbindelse med energikrisen i 1979 kom der afgift på gas, og det satte skred i sagerne. Siden begyndelsen af 00’erne tog flisproduktionen for alvor fart og har udviklet sig til at blive en vigtig del af skovdriften. Over halvdelen af hugsten går til energitræ. Landets cirka 100 flisfyrede varmeværker og få kraftvarmeværker aftager cirka 2 mio. tons flis og med flere store kraftværker på vej vil forbruget stige kraftigt…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.