For medlemmer

Publiceret 01.09 2017

Træ i byggeri

Mennesket har bygget i træ i tusindvis af år, men efter beton og stål har vundet frem, har vi i Danmark ikke haft tradition for det. Men måske er en ny tradition på vej – flere bygninger i træ skyder frem.

På en bakke i den lille by Lisbjerg lidt nord for Aarhus skyder et etagebyggeri op af jorden. Som udgangspunkt ligner det alle andre boliger, men det er det så alligevel ikke. ’Fremtidens bæredygtige almene bolig’ var overskriften, da Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Aarhus Kommune og AL2Bolig udskrev en åben konkurrence om en række demonstrationsbyggerier. Tegnestuen Vandkunsten vandt konkurrencen i 2014 med et projekt, som introducerer et gennemprøvet byggesystem i massivtræ og med ubehandlede træfacader – et bud på et moderne dansk træhus. Det vender vi tilbage til. Men hvordan er vi nået dertil, at træ så at sige genintroduceres som primært byggemateriale – ikke bare til sommerhuset men til helårsboliger, højhuse, svømmehaller og fodboldstations.

Det er der ganske givet mange årsager til, men én af dem er en branche, der er gået sammen om at udbrede kendskabet og ikke mindst fordelene ved at arbejde med træ i byggeri, blandt andet initieret af organisationen Chora Connection i København – en handletank, som de kalder sig selv. Deres vision lyder på at…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.