For medlemmer

Publiceret 01.09 2017

Hedeselskabets Sommerhuse

På udstillingen ’Jagt og Skov’ i Forum i 1934 udstillede Hedeselskabet standard sommerhuse, som vakte megen opmærksomhed. Fremstillingen af de enkelte dele skete i elementer af standardstørrelse. Produktionen var henlagt til Guldborgland Savværk, mens konstruktion og tegninger var efter Hedeselskabets opfordring henlagt til foreningen 'Bedre Byggeskik's arkitekt Harald Nielsen.

Alt dette havde sin begyndelse mange år tidligere i 1869, hvor tilplantningen af Guldborgland Plantage begyndte i 1869. Arealerne ejes dengang af lensbaron Otto Ditlev Rosenørn Lehn, og det var under denne ejer, at tilplantningen blev fuldført. Plantagen blev overtaget af Hedeselskabet i 1906, og umiddelbart derefter blev gennemhugninger af bevoksningerne påbegyndt.

5-6 år efter Hedeselskabets køb af plantagen blev der opført de fornødne bygninger til et lille savværk. Guldborgland Savværk fremstillede en række kendte produkter; frøbedsrammer til planteskoler, flytbare skure til skovarbejdere, havemøbler og billige sommerhuse, der kunne fås som samlesæt til selvbyg m.m.

I slutningen af 1800-tallet opstod der en bevægelse, der arbejdede for en bedre byggeskik. Det var en reaktion på det man anså for grimt byggeri i de voksende stationsbyer.

I debatten herom deltog førende arkitekter som Martin Nyrop, kulturpersonligheder som Emma Gad, digteren Johan Skjoldborg, håndværkere med flere. Bevægelsen fører i 1915 frem til stiftelsen af foreningen ’Bedre…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.