For medlemmer

Publiceret 01.09 2017

Da træet kom tilbage til skoven

HedeDanmark har siden 2015 undersøgt, hvordan næringsstoffer kan føres  tilbage til skoven og dermed bidrage  til at sikre fremtidens skovdrift. Det har resulteret i et nyt koncept.

Træ er et godt og bæredygtigt materiale, som både kan an-vendes til vores huse, møbler og sikre, at vi ikke fryser om vinteren. Men hvad sker der egentlig, når vi tager træ ud af skoven? Ja, så fjerner vi næringsstoffer. I 2015 satte HedeDanmark sig for at undersøge, hvordan man kan føre næringsstoffer tilbage til skoven og på den måde sikre en bæredygtig skovdrift også for de fremtidige trægenerationer. 
Vækst har talt med forretningsudvikler Rasmus Willumsen fra HedeDanmark, som har fulgt projektet hele vejen. 

HVORDAN OPSTOD IDEEN TIL PROJEKTET?
I skovkredse har vi længe været opmærksomme på, at hugst af træeffekter, hel-træer og hugstaffald i forbindelse med flisproduktion medfører en øget fjernelse af næringsstoffer fra skoven. Dette kan potentielt forringe dyrkningsgrundlaget på langt sigt. Vi besluttede os derfor for at sætte et projekt i gang med henblik på at undersøge, om vi kan bringe næ-ringsstoffer tilbage til skoven. Projektet er udført i samarbejde med Hedeselskabet Strategi & Innovation og Simon Skov fra…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.