Naturvidenskabernes hus 2000

Jet-Net.dk - et skole og virksomhedssamarbejde

Gennem Jet-Net støttes et landsdækkende skolevirksomhedssamarbejde målrettet børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.

Hedeselskabet har støttet et landsdækkende skole-virksomhedssamarbejde målrettet børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.

Ifølge Dansk Industri vil Danmark i 2030 mangle 13.000 medarbejdere med en lang videregående uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. Jet-Net er således dannet for at vække, stimulere og fastholde børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi. En interesse, som skal komme det danske samfund til gode på lang sigt og samtidig være med til at sikre Hedeselskabets medarbejdergrundlag.

Netværket er inspireret af et succesfuldt hollandsk projekt af samme navn. Jet-Net i Holland omfatter i dag cirka 100 virksomheder og 200 skoler.

Orbicon samarbejder med Esbjerg Gymnasium og Himmelev skole
Fra Hedeselskabets side deltager Orbicon aktivt i den danske udgave af Jet-Net. Datterselskabet har indgået et samarbejde med Esbjerg Gymnasium, hvor formålet i første omgang bliver at engagere byens gymnasieelever i udviklingen af et nyt kunstgræstæppe.

Orbicon samarbejder desuden med Himmelev skole ved Roskilde. Omdrejningspunktet for samarbejdet er skolens 7.A, som skal designe deres egen nye skolegård med plads til både vand og leg. Forløbet kører de næste tre år, og når 7.A bliver til 9.A, er den ny skolegård forhåbentlig en realitet.

Girls Day in Science
Pigerne vælger naturvidenskaberne fra, fordi de tror, det ikke er noget for dem. Derfor har Jet-net.dk iværksat en ny kampagnedag, Girls’ Day in Science, som skal gøre op med myterne. I 2013 deltog undervisningsminister Christine Antorini og ligestillingsminister Manu Sareen i to af årets arrangementer.

32 piger fra Esbjerg Gymnasium deltog i Orbicons Girls Day-arrangement. Pigerne fik bl.a. indsigt i projektering af en ny lystbådehavn, forbedring af vandmiljø og hvordan spildevand påvirker kvaliteten af badevandet.

Jet Net 500

FAKTA

Gennem Jet-Net.dk støttes et landsdækkende skolevirksomhedssamarbejde målrettet børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.
I januar 2018 har Jet-Net.dk skiftet navn til TEKTANKEN.

Læs mere på www.nvhus.dk/tektanken