Vores medlemmer har en stor viden om, hvad der foregår af spændende lokale initiativer rundt i landet. Den viden vil vi gerne trække på, så vi sikrer os, at vi i Hedeselskabet investerer vores midler i de bedst tænkelige projekter, som bidrager til at udvikle natur, miljø, energi og levevilkår i Danmark.

Der er ansøgningsfrister d. 1. februar og d. 1. juli.

For at søge midler fra medlemspuljen, skal du være medlem af Hedeselskabet. Er du ikke allerede medlem, kan du blive det i dag – det koster kun 200 kroner om året, og både privatpersoner og foreninger kan melde sig ind. Klik her for at blive medlem

Herunder kan du læse om de projekter, vi har støttet via medlemspuljen.

Se oversigt over projektet støttet via medlemspuljen

Shelters i ny naturpark til lokale og turister

I Sig ved Varde begynder et nyt naturområde at tage form under overskriften ’en perle i naturen’. Hedeselskabets…

Spejderskoven i Løgumkloster

Ny skov skal danne rammen om spejderarbejdet hos Kloster Spejderne, og det skal være et område til leg og læring…

Overnatning i æblehaven

Foreningen Fællesgartneriet har fået støtte fra medlemspuljen til opførelse af to shelter med mulighed for at kunne…

Et grønt aktivitetsområde i Blovstrød

Med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje er de tidligere boldbaner i Blovstrød nu omdannet til et grønt…

Naturpleje gavner udsatte unge

Fritidsjob er vejen til et liv med flere muligheder. Derfor arbejder den socialøkonomiske virksomhed Fritidsakademiet …

Stadion bliver til spiselig skov

Med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje skal et nyt initiativ i Lydum skabe sammenhold i byen og omdanne byens…

Fra vildnis til spiselig skovhave

Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til opbygningen af Ingstrup Spiselig Skovhave - en offentlig have med…

Fælles ude- og opholdsrum på halvøen Tuse Næs

Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til opførelse af et shelter til glæde for foreninger, skolen og beboerne…

Støtte til skovhave

Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til Fælleshaven Rubra i Odense, som er i gang med at plante en skovhave.