Glarborgen - Vikingeskib 2000

Vikingebåden i Øland Skov

Uden for Brovst er en gruppe frivillige ved at trylle 3 hektar om til et aktivitets- og oplevelsesområde for både unge og gamle, institutioner og spejdere. Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til en vikingsbåd, en slags kombiaktivitet med balance- og klatreelementer. 

På et lokalt udviklingsmøde arrangeret af Jammerbugt Kommune, Kultur- fritids- og landdistriktsrådet i Øland Medborgerhus den 4. september 2017 blev der drøftet diverse aktiviteter og fremtiden for Øland. Her nævnte én af borgerne, Mette Glarborg, idéen om at udvikle en del af Øland Skov, som hun ejer. Hun ønskede at sætte et minde for slægten Glarborg, som igennem mange år har ejet godset til skoven og samtidig udvikle området til glæde for borgere i området. Den idé blev taget rigtig godt imod.

Mette Glarborg gav brugsretten til cirka 3 hektar af skoven til Foreningen Glarborgen, og siden er der arbejdet ihærdigt på, hvad der er blevet et omfattende projekt om at gøre området til et aktivitets- og oplevelsesområde, med fri adgang og til gavn for alle med madpakkehus, informationstavler, toiletfaciliteter, amfiteater og meget mere.

”Målet for os har været at integrere de ting, som familien Glarborg har stået og står for – motion, skoven og naturen som helhed, og vi håber, at rigtig mange vil bruge området. Det er institutioner og spejdere, og så er vi også en del i bedsteforældrealderen, som får et sted at tage børnebørnene med på tur,” fortæller Peter Kvist, der er formand for foreningen Glarborgen. Han fortsætter:

På den måde opnår vi projektets formål og værdigrundlag, nemlig at etablere og drive aktivitets -og oplevelsesområde, der giver mennesker i alle aldre mulighed for gennem leg og læring i naturen, at styrke såvel det fysiske som mentale helbred.

Glarborgen 800

Som en del af projektet bygges en vikingebåd. Det er en slags kombiaktivitet, som skal indeholde forskellige balance -og klatreelementer, der lægger op til leg, fysisk udfoldelse og brug af naturen – især af børn og unge, og hvor så meget som muligt udføres i naturmaterialer. Hedeselskabets medlemspulje har støttet det projekt med 25.000 kroner.

Udover Jammerbugt Kommune, som er den største bidragsyder til det store projekt, har flere fonde samt lokale firmaer og foreninger støttet projektet. Hedeselskabets medlemspulje har betalt for materialer til vikingeskibets skrog og styrhus.

Støtteskilt Glarborgen 800

FAKTA

Glarborgen er et område på 3 hektar i den private Øland Skov, som er ved at blive omdannet til et aktivitets- og oplevelsesområde. Blandt andet med en ”vikingebåd”, der indeholder forskellige balanceelementer, der indbyder til leg, fysisk udfoldelse og brug af naturen. Så meget som muligt udføres i naturmaterialer. Her kan mennesker i alle aldre styrke det fysiske og mentale helbred, gennem leg og læring i naturen.

Læs mere om Glarborgen

Legeredskab udformet som en vikingebåd i Glarborgen på Øland

23. december 2020 var der en julegave til brugerne af Glarborgen (især til børnene)!

Den dag udstedte Bygningsmyndigheden ved Jammerbugt Kommune nemlig ibrugtagningstilladelse til vikingebåden med de mange forskellige aktivitetsmuligheder for børnene, samt til 2 gynger og en klatre/forceringskonstruktion for fitness entusiaster (og sikkert også for børn).

Det har været et stort arbejde, og mange frivillige har hjulpet til undervejs.