Krobækken2000

Vandløbsmakeover ved Præstø Fjord

Krobækken, der løber ud i Præstø Fjord og dermed er en del af det kendte ”Naturrum Præstø Fjord”, er et af Danmarks bedste vandløb til at producere ørredyngel. Med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje har bækken fået en opfriskning.

De senere år har Krobækkens fysiske tilstand skrantet, og derfor et det besluttet at give vandløbet en makeover.

Forslaget til forbedringerne er i korte træk etablering af et sandfang, udlægning af gydegrus og skjulesten. Selve projektbeskrivelsen er udarbejdet af PIV (Pionerer i Vandløbspleje) i samarbejde med lodsejerne og godkendt af Næstved Kommune.

Søren Jensen, formand for PIV, siger

Restaurering af et vandløb koster en del penge og PIV, som er en lille forening, har ikke midler til at bekoste selve projektet. PIV er en lille forening bestående af cirka 30 ildsjæle, og med et kontingent på 50 kr. om året kan vi kun tilbyde vores viden og ekspertise. Derfor besluttede vi at søge forskellige fonde om støtte til projektet.

Hedeselskabet har støttet restaureringen. Projektet er godkendt af Næstved Kommune, der også har stået for den offentlige høring hen over sommeren 2017.

Hedeselskabets støtte til projektet er på 25.000 kroner fra medlemspuljen 2017. Medlemspuljen uddeles til lokale projekter anbefalet af Hedeselskabets medlemmer.

 

Krobækken600

FAKTA

Krobækken, der løber ud i Præstø Fjord og dermed er en del af det kendte ”Naturrum Præstø Fjord”, er et af Danmarks bedste vandløb til at producere ørredyngel. Med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje har bækken fået en opfriskning.

Med medlemspuljen ønsker Hedeselskabet netop at give en økonomisk håndsrækning til projekter, hvor ildsjæle står sammen om at udvikle lokalområdet – i dette tilfælde Foreningen PIV (Pionerer i Vandløbspleje), der står for projektet med at forbedre mulighederne for flere havørreder til gavn for lystfiskere, der færdes lang kysten og i naturrum Præstø Fjord. Et vigtigt og prisværdigt initiativ.

Læs mere om PIV.