Søby Brunkul 2000

Udstilling: Naturens udvikling i Søby Brunkulslejer

Nabobygning til Søby Brunkulsmuseum er gården Voldsgaard, hvorfra gravningen og beboelsen bredte sig til brunkulslejet. I laden arrangeres en udstillingen med plancer, effekter, fotos, modeller og lignende med hovedvægt på beplantningsdelen i tiden efter brunkulsproduktionen.

På det gamle husmandssted Voldsgaard, som er en del af et omfattende renoveringsprojekt, planlægges en udstilling om naturens udvikling i Søby Brunkulslejer. Den skal fortælle om hedens opdyrkning, gravning af brunkul og tilplantning derefter, og Hedeselskabet har støttet projektet med 25.000 kroner fra medlemspuljen.

Der sker virkelig noget i Søby. Søby Brunkulslejer har haft jævnt stigende besøgstal siden 2001 og satte i 2018 rekord med 17.723 betalende gæster og 1.009 børn under 12 år. I 2018 investerede Herning Kommune 3,3 mio. kroner i Helhedsplan for Søby Brunkulslejer med stier og lignende. Som en del af området ligger husmandsstedet Voldsgaard, og det er i stalden her, at Søby Brunkulsmuseum vil arrangere en udstilling om naturens udvikling i Søby Brunkulslejer med hedens opdyrkning, gravning af brunkul og tilplantning derefter. Til det har Hedeselskabet uddelt 25.000 kroner fra medlemspuljen, der som navnet antyder, kan søges af Hedeselskabets medlemmer.

Projektet gennemføres og styres af Søby Brunkulsmuseum, som bygger på indsatsen fra en række frivillige – primært seniorer, og udover at formidle en vigtig del af Danmarkshistorien, er ønsket også at give de besøgende noget at tænke over.

Udstillingen skal beskrive, hvad der sker, når vi griber ind i og bruger naturens ressourcer. Hvad har vi lært af den industrielle produktion i Søby Brunkulslejer? Hvordan ville vi gøre det i dag? Hvordan bruger vi naturens ressourcer, så vi også indtænker konsekvenser for klima og miljø?

Således siger Jan Vestergaard Svendsen, formand for Søby Brunkulsmuseum, og fortsætter: "Men udstillingen kan kun blive til, fordi vi har stor opbakning fra de lokale borgerforeninger i Arnborg, Høgild, Kølkær, Søby og Fasterholt, da museet fungerer som fælles kulturcenter, og de frivillige bliver også en vigtig del af tilblivelsen af denne udstilling. Den lokale opbakning er helt afgørende for os, og vi er glade for, at Hedeselskabet anerkender både det og selvfølgelig det konkrete projekt”.

FAKTA

Søby Brunkulsmuseum skildrer arbejdsliv og dagligliv for de arbejdere, som sled i Søby Brunkulslejer – på sit højeste helt op til 2.000. Gennem alle år bliver det til cirka 10.000, som har arbejdet i Danmarks største brunkulsdistrikt. Museet har til formål at orientere om perioden med gravning af brunkul fra 1940 til 1970.  

Læs mere om Søby Brunkulsmuseum

Søby Brunkul sandtippe