Spejderskov i Løgumkloster 2000

Spejderskoven i Løgumkloster

Ny skov skal danne rammen om spejderarbejdet hos Kloster Spejderne, og det skal være et område til leg og læring. Hedeselskabets medlemspulje har støttet med midler til planter, rådgivning og etablering. 

Det fantastiske ved skov er, at det er godt for klimaet, det er pænt, og det skaber stor glæde for både brugere og naboer. Det ved man alt om hos Kloster Spejderne i Løgumkloster, og derfor har de længe haft et ønske om at plante et stykke skov. Det er nu lykkedes. For nyligt indgik de en aftale med Tønder Kommune om køb af naboarealet til spejderhytten for at etablere et stykke skov. Arealet er på godt 3.000 m2, og tilmed får spejderne brugsret på et sideliggende areal, der tilsås med græs. Dette område skal danne rammen om spejdernes pionerarbejde.

Gruppeleder Glenny Sloth Ketelsen siger: 

Vi ønskede os et skovområde med så mange danske træsorter som praktisk muligt, så spejderne kan lære de danske træsorter at kende. Derudover har vi ofte besøg af skoleklasser og børnehaver, der også vil få gavn af området.

Det er altså først og fremmest Kloster Spejderne og deres forældre, der får glæde af skoven, men også institutioner, skoler og naboer får adgang til et stykke natur. I takt med at skoven vokser, vil den både skabe læ for spejderhytten og danne en levende støjbarriere mellem industriområdet og klosterbyen. Et rigtig godt projekt for lokalområdet, hvilket netop er årsagen til, at Hedeselskabet har valgt at støtte projektet med 25.000 kroner fra medlemspuljen.

”Formålet med Hedeselskabets medlemspulje er at hylde og støtte det lokale initiativ og lokale naturprojekter, og det er netop, hvad dette projekt rummer. Udover at der etableres et stykke natur, så er det også med til at sikre udbredelse af viden og tilknytning til naturen, og det er en vigtig opgave,” siger projektchef i Hedeselskabet, Vibeke Højen.  

Det nyerhvervede område tilplantes med danske træsorter, der etableres små åbne pladser i skoven til spejderaktiviteter og opgaver. Planterne er leveret af Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark, som netop har mange års erfaring med planter og skov. Der var plantedag sidst i april med deltagelse af spejdere, ledere og forældregruppen.

FAKTA

Kloster Spejderne har hjemme i Løgumkloster og er en del af Det Danske Spejderkorps. De har været i Løgumkloster siden 1923 og har haft hytte på Hedevej lige siden. De bærer den blå uniform med et lyseblåt tørklæde. 

Kloster Spejderne har indgået aftale med Tønder Kommune om køb af naboarealet til spejderhytten på Hedevej 1 i Løgumkloster. Herved får de mulighed for at etablere et stykke skov til glæde for spejderne. Det skal være et område til leg og læring. Hedeselskabets medlemspulje har støttet med midler til planter, rådgivning og etablering. 

Læs mere om Kloster Spejderne

Spejderskov Løgumkloster 500