Sti til Sig Naturpark

Shelters i ny naturpark til lokale og turister

I Sig ved Varde begynder et nyt naturområde at tage form under overskriften ’en perle i naturen’. Hedeselskabets medlemspulje har støttet med midler til to shelters, så både lokale og vandrere har mulighed for overnatning.

Gennem de seneste fire år har frivillige kræfter i landsbyen Sig ved Varde arbejdet på at skabe et nyt naturområde på 4 hektar, der grænser op til byen. Sig’NaturPark er navnet på parken, der skal give de ca.1100 borgere i Sig-Thorstrup Sogn et grønt udflugtsmål. Parken skal skabe flere tilbud til mulige tilflyttere og give vandrere og turister et opholdssted. De 4 hektar kommer til at byde på 700 meter stisystem, legeplads, bålhytte, shelters, toilet, fitnessområde og en sø. 

Frivillige vil brande byen
”I Sig har vi et slogan, som vi gerne vil være kendte for, nemlig ’Sig By – en perle i naturen’. Vi har mange grønne områder tæt ved Varde Å og Nørholm Hede, og det er det, vi bygger videre på. Oprindeligt var vores idé ’bare’ at lave en ny skov ved det åbne område op til Lundvej mod vest og Agnetevej mod øst. Det udviklede sig til idéen om en naturpark med flere tilbud. Og det er vi nu en lang række frivillige, der er involveret i,” fortæller Jan Toft, som flyttede til byen for fem år siden og har været involveret i projektet fra begyndelsen. 
 
Området bliver en del af den skønne natur i Sig og omegn, som bindes sammen af gennemgående stisystemer, så derfor var ønsket også at rejse shelters i parken til overnatningsmulighed for naturvandrere, der følger Karlsgårde sø, Holme Å og Linding Å. Men det handler også om at skabe opmærksomhed om Sig for mulige tilflyttere. Jan Toft udtrykker det således:

Vi synes selv, at vi har en rigtig dejlig by, og vi vil selvfølgelig gerne have flere til at flytte hertil. Grundtanken var, at Sig allerede ligger naturskønt. Med en park og overnatningsmuligheder er der måske endnu flere, der får øjnene op for området og får lyst til at flytte hertil. Vi ligger lige op til hovedvejen, så der kommer mange forbi, men det her er med til at skabe mere blikfang. Og måske vælger naturvandrere at benytte netop vores shelters og bliver på den måde opmærksomme på Sig. Alt sammen er med til at brande byen.

Støtte fra fonde og lokal opbakning gør forskellen
Sig’NaturPark har fået støtte fra en række fonde, heriblandt Hedeselskabets medlemspulje, som har støttet med midler til etableringen af shelters. Medlemspuljen, der kun kan søges af medlemmer af Hedeselskabet, uddeler 25.000 kroner til 10 af medlemmernes projekter årligt.

Projektchef ved Hedeselskabet Vibeke Højen fortæller, hvorfor Hedeselskabet har støttet netop Sig’NaturPark:
”Hedeselskabets medlemspulje blev stiftet med det formål at støtte det lokale initiativ og lokale ildsjæle, der ønsker at udvikle naturen i deres område. Det er initiativet i Sig et rigtig godt eksempel på. Det er et spændende projekt, som er med til at udvikle deres lokalområde og også udvikle naturen. Det er vi glade for at støtte op om.

Ud over støtte fra Hedeselskabet og andre fonde, så er Sig kendetegnet ved lokal opbakning ifølge Jan Toft:

”Borgerne er virkelig spændte på projektet, og alle glæder sig selvfølgelig til, at det står færdigt. Vi har været i gang i snart fire år, for det tager lang tid at få alt på plads, indhente tilladelser og søge fonde. Det er et samfund med stor lyst til at hjælpe hinanden, og vi mangler aldrig frivillige hænder. Men det har selvfølgelig også været afgørende med støtte udefra. Det var et lokalt medlem af Hedeselskabet, Ruth Madsen, som opfordrede til, at vi søgte medlemspuljen om midler, og det har betydet, at vi kan rejse shelters, hvilket er en vigtig attraktion i parken.”

FAKTA

  • De fire hektar jord stilles til rådighed af Varde Kommune.
  • Stisystem på henved 1200 meter hvoraf en del er med belysning.
  • Grillhytte, bålhytte, shelters og et toilet.
  • Naturlegeplads og kondiredskaber
  • Beplantning med i alt 4000 træer.

Onsdag den 25. november 2020 mødtes Hedeselskabets lokale ambassadør, Per M. Skousen, med en af initiativtagerne til Sig’Naturpark Jan Toft (t. v.)for sammen med Ruth og Karl Madsen (t. h.), der er medlem af Hedeselskabet, at se det første shelter på pladsen. Som medlem af Hedeselskabet har Ruth Madsen kunnet søge midler til shelters.

Læs mere om Sig her.

Besigtigelse af nye shelters i Sig Naturpark
SigNaturpark i Sig ved Varde

Indvielse af SigNaturpark

SigNaturpark blev indviet fredag den 8. oktober 2021. Varde Garden gik gennem byen og fik på den måde  byens borgere ud på gaden og med til parken, hvor taler, snoreklip og hygge med pølser, kaffe og kage ventede. 

Selv om det var en indvielse stopper udviklingen af parken ikke her. De kommende projekter er blandt andet anlæggelse af en sø og etablering af legepladsområde for de større børn.